Fundraising: Získavanie finančných zdrojov (nielen pre pacientske organizácie)

Zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na plnenie poslania a aktivít pacientskej organizácie, je jednou zo základných tém, ktorou sa organizácie zaoberajú pri svojom každodennom fungovaní.

Čo je fundraising

Fundraising je proces získavania alebo zhromažďovania zdrojov od individuálnych darcov, korporácií alebo firemných nadácií. Existuje veľké množstvo fundraisingových aktivít.

Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • kampane,
 • crowd-funding (davové financovanie),
 • vytvorenie klubu darcov,
 • získavanie veľkých darcov,
 • zbierky,
 • granty,
 • aukcie.

fundraising zbierky

Členenie zdrojov

Prostriedky, ktoré budete získavať pre svoju organizáciu, majú zvyčajne dva základné ciele – pokrytie nákladov spojených s projektovou činnosťou a režijné náklady organizácie.

Pre väčšinu pacientskych organizácií sú najjednoduchšou cestou získania finančných prostriedkov granty. Z dlhodobého hľadiska ide o najlepšie zabezpečenie programovej činnosti organizácie.

Takto získané peniaze však málokedy pokryjú režijné náklady, ako sú nájom, telekomunikačné náklady, alebo platy pre zamestnancov.

Na druhej strane, zvyšujú povedomie o organizácii a budujú dôveru, potrebnú na získanie príspevkov z 2 % z dane fyzických a právnických osôb.

A tieto prostriedky už môžete použiť na zabezpečenie chodu organizácie.

Ako získať veľkého firemného podporovateľa

Získanie veľkého podporovateľa je prirodzeným cieľom každej organizácie. Prinášame vám preto zoznam najdôležitejších odporúčaní.

Rozprávajte v záujme svojej organizácie

Ak pracujete v neziskovej organizácií, je zrejmé, že to robíte najmä z presvedčenia, a že môžete byť na svoju prácu patrične hrdý/á. Ak sa vám podarí stretnúť s vedúcimi pracovníkmi firiem, pravdepodobne väčšinu času strávite vysvetľovaním, aká dôležitá vaša organizácia je, a ako jej fungovanie a poslanie mení svet.

fundraising obchodné stretnutie

Avšak, osoba sediaca naproti vám, nie je platená za to, aby menila svet. Preto je dôležité, aby ste si vopred naštudovali zameranie a sektor danej firmy a jej stratégiu.

Využite vaše prvé stretnutie na zistenie, aké aktivity a stratégiu firma preferuje, a len v krátkosti spomeňte, ako by vaše prípadné spoločné aktivity mohli napomôcť napĺňaniu tohto cieľa, a zároveň si dohodnite ďalšie stretnutie (v blízkej budúcnosti).

Poznajte svoje ciele

Menšie MNO väčšinou nemajú osobu, ktorá je zodpovedná za fundraising, čo znamená, že častokrát plytvajú časom pri hľadaní finančných zdrojov na nesprávnych miestach.

Nebráňte sa komunikácií s inými MNO, pýtajte sa na ich skúsenosti. Musíte mať jasno vo svojich cieľoch a aktivitách, a správne si vybrať odvetvie, ktoré – s najväčšou pravdepodobnosťou – bude schopné podporiť vaše ciele.

Pri pacientskych organizáciách si treba uvedomiť, že sú to nielen farmaceutické firmy, ale častokrát aj iné spoločnosti, ochotné finančne zabezpečiť vaše projekty.

Neberte NIE ako odpoveď

Veľké spoločnosti sú komplex. Môže sa stať, že v danej chvíli, na danú aktivitu, s ktorou prídete, momentálne nemajú finančné prostriedky. Čo však neznamená, že tie zdroje nebudú mať o šesť mesiacov, alebo o rok.

Zároveň je dobré, nájsť viaceré osoby v rámci jednej spoločnosti – nikdy neviete, kto má aký dosah na finančné zdroje. Grantová politika každej spoločnosti sa môže meniť – ak neuspejete v prvom kole, zostaňte v kontakte, a skúste to znovu.

fundraising pacientska organizácia

Zapojte členov vášho predstavenstva do práce

Vo výkonných orgánoch MNO sú zvyčajne skvelí, ale príliš málo využívaní a aktívni ľudia. Nepýtajte si od nich pomoc pri fundraisingu, zadajte im konkrétne úlohy, s konkrétnym časovým plánom.

Napríklad, zadajte každému členovi, aby našiel minimálne dve spoločnosti, ktoré by – potenciálne – podporili niektorú z vašich aktivít.

Buďte kreatívni

Spoločnosť, ktorá vám poskytne finančnú podporu, za to očakáva niečo naspäť. Buďte kreatívni, zabezpečte manažérom a zamestnancom dobrý pocit, že podporili dobrú vec.

Nezahlcujte ich však ďakovnými listami a e-mailami! 

Zorganizujte pre nich napríklad spoločné posedenie, napr. večeru, kde by sa mohli stretnúť aj s inými donormi a porozprávať sa v príjemnej atmosfére, mimo kancelárie.

Vytvorte si sieť kontaktov v rámci donorskej spoločnosti

Väčšinou budete mať “pridelenú” jednu osobu, ktorá vás a vaše aktivity bude mať “na starosti”. Pokúste sa stretnúť s čo najväčším počtom ľudí v rámci spoločnosti, a vytvorte si s nimi priateľský vzťah.

Pomôže vám to nielen pri ovplyvňovaní rozhodovania vedenia firmy, či vás podporia, ale zabezpečí vám to aj trvalé vzťahy – v prípade, že vaša kontaktná osoba z firmy odíde.

fundraising 2 percentá

Príjmy z dvoch percent sú najčastejším zdrojom financií, pre niektorých jediným, pre iných tým najväčším. Keďže existuje nespočetné množstvo neziskových organizácií, ktoré sa uchádzajú o 2 %, musíte darcov zaujať, a odlíšiť sa.

Ponúknite im svoje najdôležitejšie aktivity, vysvetlite im svoje poslanie, ale hlavne – žiadosť o podporu im posielajte celoročne a opakovane. Jednorazové posielanie v decembri a januári, u nich nemusí zarezonovať.

Zároveň sa osvedčila aj podpisová doložka do vášho e-mailu (alebo aj klasickej pošty), o podporení vašej organizácie z 2 % z daní. Ak to partneri vidia pravidelne a z viacerých strán, ľahšie si to zapamätajú, a rozhodnú sa pre vás.

Najväčšie firemné nadácie:

 • VÚB,
 • Holcim,
 • Orange,
 • Slovak Telekom,
 • Tatrabanka,
 • US Steel,
 • Tesco,
 • Citigroup,
 • Shell,
 • Slovenská sporiteľňa.

Kedže grantové peniaze bývajú zvyčajne viazané na konkrétnu aktivitu, mali by ste hľadať aj iné, nové možnosti, kde získať finančné prostriedky na bežné, každodenné fungovanie. Preto si musíte zabezpečiť najmä individuálnych darcov, ktorí vám poskytnú neviazané finančné prostriedky.

fundraising donor nadácie

Poznajte svojho podporovateľa

Základom úspešného fundraisingu, budovania a udržiavania vzťahov, je poznanie identity svojho darcu. Pri firemných nadáciách a grantoch, je darca jasný, keďže je zmluvne ošetrený. Ale výrazným zdrojom sa pre vás môžu stať aj individuálni darcovia.

Je veľmi dôležité, aby ste poznali ich mená a aspoň e-mailovú adresu. Za každý dar sa treba okamžite poďakovať.

V prípade, že nepoznáte meno a e-mail, nemáte sa ako a komu poďakovať – nebudujete vzťah.

Vytvorte si vlastnú internetovú stránku

Ďaľšou alfou a omegou úspešného marketingu, ktorý vám prinesie finančné prostriedky, je webová stránka. Webová stránka musí byť atraktívna, interaktívna, ale zároveň jasná a prehľadná.

Na hlavnej stránke vždy uvádzajte svoje aktuality, najnovšie a plánované aktivity, niečo čo, vás charakterizuje. Návštevníkovi to okmažite “udrie do očí, zapamätá si to.

Každá webová stránka už dnes musí byť vytvorená tak, aby sa vedela prispôsobiť rôznym prístrojom: počítač, notebook, tablet či mobilný telefón.

Posielanie peňazí cez internet

Pri webových stránkach by ste mali myslieť aj na možnosť darovania peňazí, a to priamo cez stránku. Úplne postačí jednoduchý, ale prehľadný formulár s troma položkami: meno, priezvisko a e-mail.

Formulár nezahlcujte zbytočnými okienkami na vypĺňanie – darcu to môže odradiť!

Vždy si pýtajte e-mail, aby ste mali databázu darcov, ak im budete chcieť (v budúcnosti) zaslať newsletter, alebo akúkoľvek informáciu či pozdrav.

Takisto je dôležité, poskytnúť darcovi možnosť, aby si sám vybral sumu, ktorú chce darovať. Najlepšie je, použiť približne štyri možnosti, napríklad: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR a iné (kde si môže darca zvoliť sumu, akú chce).

fundraising darovanie cez internet

Darca musí mať pocit, že má veci pod kontrolou a že si môže vybrať. Zároveň ste však vy ten, kto mu ponúka možnosti, to znamená, že aj vy máte kontrolu.

Ak by ste ale nechceli mať možnosť darovania peňazí priamo na vašej stránke, existuje niekoľko webových stránok (darujme.sk, ludialudom.sk…), na ktorých zaregistrujete vašu organizáciu, a tým pádom sa stanete súčasťou databázy, v ktorej si vás darca môže nájsť.

Čo je však nevýhoda týchto portálov (oproti darovaciemu formuláru na vašej stránke), potenciálny darca má v ponuke príliš veľa organizácií, z ktorých si môže vyberať.

Výška priemerného pravidelného daru na Slovensku je 10 EUR, a výška priemerného jednorazového daru je 30 EUR.

Zapamätajme si jedno dôležité pravidlo: „Je ťažšie preklopiť darcu na pravidelného, ako získať nového!“

Často využívaným fundraisingovým nástrojom medzi neziskovými organizáciami, je aj direct e-mail, ktorý však vyžaduje vysokú investíciu, a nie vždy je úspešný. Treba k nemu pristupovať veľmi opatrne, aby sa nestal čistou stratou. A ak aj bude úspešný, peniaze, ktoré ste doň vložili, sa vám vrátia najskôr po druhomtreťom zaslaní.

Namiesto záveru – najdôležitejšie pravidlo

Vždy, keď niekomu predstavujete svoju organizáciu, musíte neprehliadnuteľne zdôrazňovať, že bez pomoci a podpory zo strany darcov, by ste nemohli uskutočňovať svoje aktivity a napĺňať svoje poslanie.

Základné zručnosti a vlastnosti úspešného fundraisera

 1. Výborné komunikačné schopnosti, prezentačné schopnosti.
 2. Efektívne vyhľadávanie možností.
 3. Počítačové schopnosti, ovládanie databáz.
 4. Výborné organizačné schopnosti.
 5. Schopnosť viesť ľudí.
 6. Rozpočtovanie.
 7. Budovanie dlhodobých vzťahov.
 8. Práca s donormi, aby boli dostatočne informovaní o všetkých procesoch a aktivitách, na ktoré sa ich finančná podpora používa.
 9. Oportunizmus – vedieť “zachytiť” potenciálny vzťah, a začať na ňom pracovať.
 10. Skúsenosti s „direct marketingom“.
 11. Entuziasmus a záväzok – musíte byť plne presvedčený/á o svojich krokoch a práci.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár