FNsP F.D. Roosevelta sa v hodnotení nemocníc umiestnila v prvej trojke

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa v hodnotení slovenských nemocníc, ktoré každoročne vykonáva Inštitút pre ekonomické otázky, umiestnila v prvej trojke.

Ešte vyšší kredit prisudzuje bansko-bystrickej nemocnici organizácia Transparency International, ktorá ju už druhý rok za sebou označila za lídra v transparentnosti.

Tretí ročník hodnotenia INEKO

Inštitút INEKO hodnotil úroveň slovenských nemocníc v kategórií štátnych univerzitnýchfakultných nemocníc. Hoci najväčšia stredoslovenská nemocnica oproti minulému roku klesla o jednu priečku, v celkovom ratingu si polepšila.

Zvýšilo sa totiž jej hodnotenie pri ukazovateľoch, ako je spokojnosť pacientahospodárenie. V transparentnosti zasa dosahuje bezkonkurenčných 97 bodov zo 100.

„Veľmi nás teší, že naše celkové hodnotenie sa oproti minulému roku zvýšilo. Osobitne prikladám veľký význam zvýšeniu ukazovateľa spokojnosti pacientov, pri ktorom sme zaznamenali najvýraznejší posun smerom nahor. Získané umiestnenie nevnímam len ako ocenenie, ale je pre nás výzvou a záväzkom, aby sme ďalej pracovali na zlepšovaní podmienok pre našich pacientov,“ uviedla generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

transparentnosť nemocníc 2
Zdroj foto: Shutterstock.com

Najmenej „zatemnená“ nemocnica na Slovensku

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica už druhý rok absolútne vedie v transparentnosti. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko ohodnotila nemocnicu indexom transparentnosti 91,4 %, čo je náskok pred druhou najtransparentnejšou nemocnicou takmer o 20 %.

„Najtransparentnejšou nemocnicou je aj tento rok FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Ukázalo to naše hodnotenie takmer 80 nemocníc či ústavov v rámci rebríčka Nemocnica roka, ktoré každoročne robíme v spolupráci s Inštitútom INEKO „Rooseveltka“ má najviac informácií o svojich výkonoch, manažmente či hospodárení na webe, a tiež najlepšie komunikuje emailom s občanom či pacientom,“ informuje na svojej facebookovej stránke Transparency International Slovensko.

Bansko-bystrická nemocnica, ako jediná nemocnica v SR, od začiatku roku 2015 zverejňuje na svojej webovej stránke priebežné ekonomické výsledky, verejné obstarávania, vybrané ukazovatele z personalistiky, indikátory kvality atď.

„Transparentný sa nesnažíme byť len pri zverejňovaní čísel, snažíme sa aj o zmenu postoja zdravotníckeho zariadenia. Byť bližšie k pacientom, poskytnúť kvalitnú liečbu, primerané služby, ale aj dostatok informácií, odpovede na otázky a predchádzať akejkoľvek nespokojnosti. Otvorení sa snažíme byť aj voči našim zamestnancom, ktorým sme dali priestor, aby sa spolupodieľali na vybraných rozhodovacích procesoch,“ uzavrela generálna riaditeľka nemocnice M. Lapuníková.

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Pridaj komentár