Emočná gramotnosť: Ako pracovať s emóciami?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aj vy ste prišli na to, že treba pracovať s vlastnými emóciami, až vtedy, keď do vášho života vstúpili deti? Niektorí to nezistia ani pri deťoch. Je ľahké vybuchnúť, cítiť sa poškodený, prejavovať hnev široko-ďaleko. Na druhej strane, nie je zanedbateľný ani počet mužov i žien, ktorí nevedia svoje city a pocity definovať, vyjadriť. Emočná gramotnosťzvládanie emócií je pritom kľúčom k úspechu vo vzťahu, v práci i v zdravej výchove potomkov.

Čo sú to vlastne emócie?
Ako emócie fungujú a na čo nám sú?
Viete pracovať s vlastnými emóciami?
Ako vychovať deti, aby si vedeli s emóciami poradiť?

Čo je to emócia?

Emócie vieme zjednodušene definovať rovnicou: emócia = myšlienka + význam, vyjadrený vo forme pocitu. Vznikajú v nás vtedy, keď si rôzne vnútorné a vonkajšie podnety interpretujeme vlastným spôsobom. Teda keď ich precedíme cez sito svojich osobnostných čŕt, skúseností, vedomostí. Každý z nás si vysvetľuje podnety na základe vnútorných poznávacích sietí – vlastných myšlienok, presvedčení, predpokladov a očakávaní o svete a svojom mieste v ňom. Výsledkom sú reflexné pocity, ktoré vytvárajú finálny zážitok, pocit a následne reakciu.

To znamená, že keď dve osoby vidia rovnakú situáciu, napríklad rodičovskú hádku, každá môže reagovať inak.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako fungujú emócie?

Emócie a emočnú gramotnosť si tvarujeme od narodenia. Majú hlboký vplyv na skúsenosti a naopak – naše skúsenosti vedia ovplyvniť emócie. Emócie mali dôležité poslanie z hľadiska evolúcie ľudstva prakticky od jeho vzniku: nabudili telo, aby správne reagovalo na prostredie, situáciu. Tak maximalizovali šance na prežitie. Vznikli ako nástroj, ktorý nám pomôže prispôsobiť sa prostrediu. Avšak v priebehu stáročí sa z tejto pôvodnej funkcie vymkli.

Prečo? Pretože ľudstvo vyvinulo kultúru, ktorá výrazne ovplyvnila naše poznávacie siete. Emócie už neslúžia ako presné signály o vnútornom a vonkajšom prostredí a jeho bezpečí. Naopak, niekedy sú zmätočné. Vtedy pôsobia priamo proti nám.

Pracovanie s emóciami

Prvým krokom k riešeniu problémov je priznanie si vlastných emócií, ich pomenovanie. Všímajte si, kedy a na čo najčastejšie reagujete emóciami a ktoré sa vám s odstupom času javia ako prehnané. Neraz v danom momente máte pocit, že musíte kričať na plné hrdlo či použiť fyzickú silu, ale s odstupom času pochopíte, že to nebolo potrebné. Naučte sa uvoľňovať emócie tak, aby neovplyvňovali okolité prostredie – rodinu, prácu, známych i neznámych.

Napríklad ak vybuchnete v práci kvôli zadaniu od šéfa, môžete si celú spoluprácu výrazne sťažiť. Ak však namiesto výstupu na pracovisku pôjdete cez obed do posilňovne, kde energiu nakopenú hnevom ventilujete cvičením – efekt bude mnohonásobne lepší. Existuje mnoho spôsobov, ako uvoľniť emócie: od rozhovoru s kamarátom alebo kamarátkou cez šport, búchanie do vankúša až po psychoterapiu. Rozhodne si ich nenechávajte v sebe.

Snažte sa vyjadriť všetky svoje emócie bezpečným a vhodným spôsobom, pre vás i pre okolie. Venujte pozornosť tomu, čo vám pocity hovoria o vašom živote a vašom mieste v ňom.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Prečo pracovať s vlastnými emóciami?

Emócie budete zažívať bez ohľadu na to, či s nimi pracujete alebo nie. Avšak, ak s nimi nebudete pracovať v prospech svojho osobnostného rastu, uškodíte si. Naopak, keď s vlastnými emóciami uzavriete partnerstvo a budete ich riešiť, pracovať s nimi, ľahko ich využijete vo svoj prospech. Získate priamu väzbu na tie nefungujúce časti mozaiky, ktoré vám bránia v úspechu, vo vašom šťastí i v duševnom, v emocionálnom a fyzickom zdraví.

Pracovať s vlastnými emóciami je jediný spôsob, ako vyťažiť maximum z toho, čo nám život ponúka.

Ako vychovať deti tak, aby rozumeli vlastným emóciám a okoliu?

Deti prežívajú pocity rovnako ako dospelí: sú frustrované, nadšené, nervózne, smutné, žiarlivé, vystrašené, znepokojené, nahnevané či v rozpakoch. Lenže nemajú takú slovnú zásobu, aby vedeli povedať, ako sa cítia. Namiesto toho svoje emócie vyjadrujú inými spôsobmi. Napríklad, mimikou, rečou tela, správaním, krikom. Niekedy však aj sebapoškodzovaním a ďalšími druhmi problémového správania.

Nečudujme sa, veď často sa ani my – „dospeláci“, nevieme ovládnuť. ALE: Nahnevaného alebo vystresovaného rodiča si dieťa vysvetlí tak, že ho otec alebo mama nemajú radi. Čo zrejme nie je pravda.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Emočné zručnosti sú celoživotný benefit

Deti sa od narodenia učia emočnej gramotnosti. Potrebujú ju na identifikáciu, vyjadrenie a zvládnutie svojich pocitov. Učia sa to práve prostredníctvom vzťahov s dôležitými osobami vo svojom živote (rodičia, starí rodičia, opatrovatelia). Ak rodič nezvláda svoje emócie, nečakajme od dieťaťa, že ich zvládne. Ukážme mu, ako zvládať pocity pozitívnym a konštruktívnym spôsobom. Keď sa naučí zvládať svoje emócie v detstve, získa obrovskú výhodu do celého života.

V rodinách, kde je veľa kriku a hádok, zvyčajne vyrastajú deti, ktoré majú problémy so sebavedomím a taktiež podobne reagujú. Nezabúdajme na to, že nás zrkadlia, takže, keď vidíme problémové správanie a nezvládanie emócií, pozrime sa v prvom rade na seba.

Ako môžete pomôcť dieťaťu spoznať a vyjadriť svoje pocity?

 • Vžite sa doň – niekedy je ťažké určiť, čo dieťa prežíva. Nalaďte sa naň sledovaním reči tela, počúvaním toho, čo hovorí, a pozorovaním jeho správania. Keď zistíte, čo a prečo cíti, pomôžete mu identifikovať, vyjadriť a zvládnuť tieto pocity.
 • Za každým správaním je pocit – pokúste sa pochopiť pocit, ktorý sa skrýva za správaním vášho dieťaťa.
 • Pomenujte emócie – pomôžte mu pomenovať pocity tak, že im dáte názov. Pomenovanie pocitov je prvým krokom k tomu, aby sa ich deti naučili identifikovať a rozprávať o nich.
 • Poukazujte na pocity u druhých – dajte dieťaťu veľa príležitostí na pochopenie pocitov u ostatných. Povedzte mu, aby premýšľalo o tom, čo môže cítiť niekto iný, napríklad aj pomocou výrazov tváre.
 • Buďte vzorom – ukážte svojmu dieťaťu, ako sa cítite v rôznych situáciách a ako sa s týmito pocitmi vyrovnávate.
 • Povzbuďte pochvalou – pochváľte dieťa, keď hovorí o svojich pocitoch. Emócie sú prirodzené a je v poriadku o nich hovoriť.

Naučte svoje dieťa vyjadrovať svoje pocity pozitívnym spôsobom. Ak sa cíti frustrované, nahnevané, naučte ho reagovať tak, aby neublížilo sebe ani nikomu inému.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Pri emocionálnej disharmónii u detí i u dospelých pomáhajú tieto tipy:

 • zhlboka sa nadýchnite,
 • požiadajte o pomoc alebo podporu,
 • odíďte z miesta, kde problém nastal, a doprajte si čas na reakciu,
 • namiesto toho, aby ste konali, hovorte, čo cítite,
 • doprajte sebe alebo dieťaťu objatie a pocit bezpečia.

Ak situáciu nezvládate alebo si neviete rady, vyhľadajte kvalifikovaného psychoterapeuta.

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore Psychológia, odvetvia Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality).

Zdroje:

https://mindfulconstruct.com/how-to-work-with-your-emotions/

https://www.verywellmind.com/how-should-i-deal-with-negative-emotions-3144603

Feel Your Feelings: How to Deal With Uncomfortable Emotions

https://kidshelpline.com.au/parents/issues/helping-kids-identify-and-express-feelings

6 Steps for Helping Your Child Handle Emotions

Pridaj komentár