Edukačný seminár pri príležitosti Svetového Dňa Diabetu

Tlačová správa, 16. november 2015 – Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedno z finančne najnáročnejších chronických ochorení.

Mnohí hovoria o cukrovke ako o pandémii tretieho tisícročia – podľa medzinárodných štatistík trpí na cukrovku každý dvanásty obyvateľ planéty.

Nepriaznivý vývoj v počte diabetikov neobchádza ani Slovensko. Potvrdzujú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií.

Kým v roku 1980 bolo na Slovensku evidovaných 122 197 diabetikov, v roku 2014 to už bolo 339 419, čo je nárast o takmer 220-tisíc osôb.

Ak nemáte na zajtrajší sviatočný deň pripravený program, a zároveň chcete získať viac informácií o modernej liečbe diabetu, v Hoteli Bratislava sa uskutoční edukačný seminár, na ktorom sa môžete zapojiť do workshopu, v panelovej diskusii vyspovedať odborníkov, alebo si nechať zmerať glykémiu.

edukačný seminár diabetes Hotel Bratislava

PROGRAM SEMINÁRA – 17. november, Hotel Bratislava

Hlavná sála:

 • 9:00 – 9:45 – MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (Diabetologické centrum V. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava): Diabetes mellitus – prevencia a liečba.
 • 9:45 – 10:30 – MUDr. Miriam Avramovová (Diabetologické centrum V. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava): Cukrovka a jej manažment v tehotenstve.
 • 10:30 – 11:15 – MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. (Diabetologická ambulancia Bratislava): Meranie glykémie u rôznych skupín diabetikov v praxi.

11:15 – 11:30 – Prestávka

11:30 – 13:00 – Panelová diskusia na tému: Diabetes mellitus a jej manažment.

 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.,
 • MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.,
 • MUDr. Ľubomír Barák, CSc.,
 • MUDr. Peter Jackuliak, PhD.,
 • MUDr. Radovan Plášil,
 • diabetologická sestra,
 • pacient na inzulínovej pumpe,
 • Moderátorka: Zuzana Haasová.

13:00 – 13:30Prestávka

 • 13:30 – 14:15 – MUDr. Ľubomír Barák, CSc. (Detské diabetologické centrum DFNsP Bratislava): „Nebojme sa cukrovky“ – Diabetes u detí.
 • 14:15 – 14:30 – Vyhodnotenie fotosúťaže.

Malá sála:

10:00 – 11:30 – Workshop bolusový poradca Accu-Chek.

 • MUDr. Radovan Plášil Radovan: Prezentácia Bolusového poradcu Accu-Chek – význam pre pacienta na inzulínovej pumpe.
 • Boris Michna, Monika Sabóová: Workshop Bolusový poradca.

Paralelné aktivity:

 1. Praktická prezentácia produktov Accu-Chek.
 2. Poradňa o cukrovke: MUDr. Radovan Plášil.
 3. Cvičenie s MUDr. Ľubomírom Barákom.
 4. Meranie glykémie.

Vstup je voľný.

Viac informácií na: www.dendiabetu.sk, alebo na www.accu-chek.sk.

Krátko cukrovke

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín, alebo sa ho netvorí dostatok. Pri cukrovke dochádza aj k poruche spracovania:

Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Pacienti sú preto viac ohrození:

K typickým príznakom diabetu patrí:

Zdroje: NCZI a www.dendiabetu.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár