Dnes je Svetový deň obličiek

Bratislava, 13. marec 2014 – Druhý marcový štvrtok si každoročne pripomíname Svetový deň obličiek.

Mnohé akcie, ktoré sa v tento deň konajú, upozorňujú na význam skorej diagnostiky a prevencie – najmä kontrolu cukrovky a krvného tlaku, ktoré patria medzi hlavné rizikové faktory ochorenia obličiek.

 

Téma na rok 2014

Tohtoročnou témou Svetového dňa obličiek je Chronické ochorenie obličiek a starnutie. Práve vyšší vek je jeden z rizikových faktorov. Pri chronickom ochorení obličiek dochádza k ich trvalému poškodeniu. Tento stav býva často odhalený až v pokročilom štádiu, keď už nie je možné zastaviť následné zlyhanie obličiek, s potrebou dialyzačnej liečby, prípadne transplantácie obličky.

 

Svetové štatistiky

Štúdie vykonané v rôznych krajinách potvrdzujú, že výskyt ochorenia je približne 10 – 13 %, čo znamená, že 1 z 10-tich dospelých osôb má chronické ochorenie obličiek rôzneho stupňa. Hlavnú úlohu pri znižovaní počtu nových pacientov zohráva najmä prevencia, a to kontrola hypertenziediabetu, spolu s úpravou životného štýlu, čo zahŕňa redukciu príjmu soli, či obmedzenie fajčenia.

Hypertenzia a diabetes sú najčastejšie príčiny zaradenia pacienta do dialyzačného programu. Podľa publikovaných svetových štatistík je 30-40 % dialyzovaných pacientov z radov diabetikov.

 

Slovenská štatistika

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií, počet sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách narastá. Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo v roku 2012 zapojených 4 254 pacientov, t.j. o 202 pacientov viac, ako v roku 2011. Najčastejšie dialyzovaní boli pacienti, ktorí mali súčasne cukrovku (1 386), za nimi nasledujú ľudia s pyelonefritídou (650).

Pacientov s náhlym zlyhaním obličiek bolo v roku 2012 1 344 (525 z nich zomrelo). V roku 2012 bolo na čakaciu listinu zaradených 508 pacientov, pričom 128 osôb podstúpilo transplantáciu obličiek.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, www.nczi.sk.

 

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár