Deň narcisov 2015: Dobrovoľníci vyzbierali v uliciach nad 855 tisíc Eur

Výnos z tohtoročného 19. ročníka Dňa narcisov predstavuje 855. 086,93 eur. V tejto sume sa odzrkadľuje 25 rokov činnosti OZ Liga proti rakovine (LPR).

Do pokladničiek dobrovoľníkov sa v Deň narcisov vyzbieralo 788.000,25 eur (ide o dobrovoľné príspevky verejnosti v rámci jedného dňa). Priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 7.223,68 eur.

Celková výška príspevkov je o to cennejšia, že v Deň narcisov na väčšine územia Slovenska pršalo a zúril silný vietor. Iný bol aj termín zbierky, keď namiesto tradičného apríla, sa dobrovoľníci objavili v uliciach už 27. marca.

Presná suma zbierky v rámci SMS bude známa do 90 dní od jej konania. Celková suma nie je ešte konečná, pretože výnosy z SMS-iek (poslaných prostredníctvom mobilných operátorov), sú len predbežné.

den-narcisov-ulica

Každoročné aktivity LPR

Liga proti rakovine (LPR), aj vďaka finančnej zbierke na Deň narcisov, už niekoľko rokov organizuje bezplatné týždňové relaxačné pobyty pre pacientov. Pred pár dňami sa skončili dva pobyty v Trenčianskych Tepliciach, na ktorých sa zúčastnilo 180 pacientov. Vyše 300 pacientov sa teší na ďalšie dva týždňové pobyty v Starom Smokovci a jeden pobyt v Smižanoch. Tak, ako každý rok, LPR financuje aj tábory pre detských onkologických pacientov z celej SR.

Čo pripravujú v roku 2015

V roku 2015 LPR podporí medicínske a výskumné projekty, hospicovú starostlivosť a psychosociálnu starostlivosť o pacientov a ich rodiny. Jednou z významných preventívnych osvetových aktivít LPR je nepovinný predmet „onkologická výchova“, ktorý sa už 15 rokov vyučuje na 60 školách po celom Slovensku. Liga bude naďalej poskytovať jednorazovú finančnú pomoc rodinám onkologických pacientov v hmotnej núdzi.

V troch centrách pomoci LPR (Bratislava, Košice a Martin) majú onkologickí pacienti v ponuke široké spektrum  prosociálnych služieb a poradenstvo špecialistov. S odborníkmi a sociálnymi pracovníkmi sa môžu poradiť aj online.

Novým projektom, ktorý chce Liga tento rok rozbehnúť, je „Komunikácia so zdravotníckymi pracovníkmi“. V rámci tohto projektu, by mali psychológovia ponúkam prvý kontakt s pacientom v otázkach psychohygieny.

Fotografie: LPR (lpr.sk)

Redakčne upravené

Pridaj komentár