Deň Bielej pastelky už po 10-ty krát

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje jubilejný 10. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Spustená bola 1. júla, hlavným dňom zbierky je 21. september. Prispieť je však možné až do 31. decembra.

21. septembra sa ulice 127 miest Slovenska zaplnia tímami dobrovoľníkov s pokladničkami. Dobrovoľníci odmenia každého, kto do zbierky prispeje, praktickou spinkou v tvare bielej pastelky, ktorá sa stala symbolom zrakovo postihnutých. Záujemcovia môžu zbierku podporiť príspevkom priamo do pokladničky, poslaním prázdnej SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 € do konca tohto roka alebo vložením dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

Biela pastelka nám pomáha, aby naše služby boli dostupné každému klientovi so zrakovým postihnutím. V každom kraji a pre klienta bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jediná organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje klientom so zrakovým postihnutím terénne služby. Znamená to, že klient nemusí cestovať kilometre za potrebnou pomocou – naši odborní pracovníci cestujú za ním, do jeho domáceho prostredia,“ približuje Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS.

Takmer tretina výnosu zbierky Biela pastelka bude použitá v regióne, v ktorom sa prostriedky vyzbierali. Darcovia tak pomôžu priamo ľuďom, ktorých doslova stretávajú na ulici. Ďalšia časť čistého výnosu bude určená na zlepšenie dostupnosti a kvality našich služieb. „Strata zrakového vnímania ovplyvňuje aj tie najzákladnejšie denné úkony, ako sú starostlivosť o domácnosť, príprava jedál, cestovanie či získavanie informácií. Pre našich klientov je preto nenahraditeľná pomoc s výberom správnej kompenzačnej pomôcky, poradenstvo v právnej a sociálnej oblasti, výučba chôdze s bielou palicou či Braillovho písma,“ uvádza Žofia Teplická, koordinátorka zbierky Biela pastelka.

„Dá sa žiť ďalej aj bez zraku. Pochopil som to po jeho strate s výraznou pomocou pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vážim si ich prácu, zvlášť rehabilitačných inštruktorov a sociálnych pracovníkov. Po dopravnej nehode v roku 2006 som bol skľúčený a v ÚNSS som našiel účinnú pomoc,“ hovorí Pavol Kéri, nevidiaci klient ÚNSS.

V hlavný deň zbierky budú posolstvo akcie približovať stánky ÚNSS, umiestnené v desiatich mestách Slovenska. V týchto informačných stánkoch si návštevníci so zaviazanými očami môžu vyskúšať napríklad chôdzu s bielou palicou, písanie Braillovým písmom a v Bratislave aj jazdu na tandemovom bicykli či showdown – hru označovanú tiež ako stolný tenis pre nevidiacich. V Nitre a okolí bude na Deň bielej pastelky upozorňovať historická hasičská striekačka, v Čadci sa každý môže pridať k práci zrakovo postihnutého drotárskeho majstra, ktorý tu vytvorí drôtené srdce pre mesto.

 

Prehľad výnosov verejnej zbierky Biela pastelka za minulé roky:

 

Rok

Hrubý výnos v Sk

Hrubý výnos v €

2002

892 942,99 Sk

29.640,28 €

2003

1 599 859,90 Sk

53.105,32 €

2004

1 711 276,20 Sk

56.803,83 €

2005

1 818 970,00 Sk

60.378,74 €

2006

2 189 034,50 Sk

72.662,63 €

2007

2 398 789,00 Sk

79.625,21 €

2008

2 440 517,00 Sk

81.010,32 €

2009

2 485 027,46 Sk

82.487,80 €

2010

2 570 462,99 Sk

85 323,74 €

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4 850 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

www.unss.sk

Pridaj komentár