Delírium pri demencii: Čo sa to deje s našimi starnúcimi rodičmi?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Starí ľudia. Generácia, ktorá nás vychovala, pred nami menila a pretvárala svet. Teraz odsúdená na zánik a predmet morálnej a sociálnej dilemy.

Smutné alebo realistické?

Prirodzený kolobeh života, alebo tvrdá pravda o trhovej ekonomike, ktorá predpokladá len existenciu produktívnych jedincov?

Skúsme na tieto otázky nájsť odpovede, ale hlavne, skúsme nájsť v tom zmätku názorov a sociálno-spoločenských kritérií priestor pre našich rodičov, či starých rodičov. Ten pravý.

Vekom prichádza múdrosť

Tak sa hovorí. Niekto povie – múdrosť nie, len skúsenosti. Avšak mnoho starých ľudí prichádza ku zlomu, keď sa múdrosť začína meniť na jednoduchosť a skúsenosti na postupné zabúdanie.

V tomto bode si uvedomíme, že s ľuďmi, ktorí sú tu s nami celý život, sa niečo deje, a táto zmena nás začína znepokojovať. Nie sme na ňu pripravení a často nevieme správne reagovať. A tak sa stáva táto situácia čoraz neznesiteľnejšou. Pre obe strany.

Čo sa to teda deje?

V tele starých ľudí prebiehajú rôzne metabolické a fyziologické zmeny. Tie sa prejavujú najčastejšie v podobe ochabnutých svalov, oslabených kostí, horšej imunity voči infekčným chorobámvírusom, a v neposlednom rade aj vo vyššej miere rôznych zdravotných komplikácií.

Popri týchto viditeľných a ľahko vysvetliteľných zmenách, však prichádza aj zmena v spôsobe uchovávania informácií. Hovoríme o takzvanej stareckej pamäti, keď majú starí ľudia problémy s pamätaním si aktuálnych a nových informácie, no stále častejšie a s väčšou intenzitou sa im vybavujú rôzne spomienky z detstva a mladosti.

Často sme svedkami aj rôznych úsmevných príhod, keď nám starí rodičia už po desiatykrát horlivo vysvetľujú, ako dobre sa žilo za ich mladosti a ako je to teraz zlé. Nemusíte sa obávať. Zdieľanie spomienok z mladosti je prirodzený a normálny prejav správania vašich starých rodičov.

delirium-pri-demencii-príznaky
Zdroj foto: AdobeStock.com

Starecká pamäť, alebo…?

Ak si však všimnete netypické príznaky správania sa starého človeka, potom zbystrite pozornosť. Medzi stareckou pamäťou a začínajúcou sa chorobou mysle je niekedy veľmi tenká hranica. Klinický názov tejto choroby znie síce v našich ušiach strašne, avšak pôvodný význam v latinčine je veľmi dôstojný a zachováva úctu voči starému človeku. Odchádzajúci duchom – tak znie jeden z významov pre nás tvrdého slova demencia.

Demenciu možno charakterizovať ako oslabenie rozumových schopností. Veľmi všeobecná definícia však naberá na konkrétnosti veľmi rýchlo. Pozrime sa na niekoľko základných čŕt tejto poruchy mysle.

Neprimerané zabúdanie

Starý človek, ako sme už vyššie spomínali, má tendenciu zabúdať. Pokiaľ však táto zábudlivosť prekročí istú hranicu, možno uvažovať o prichádzajúcej poruche pamäti ako o prvom príznaku demencie. A ako túto hranicu spoznať?

Nuž, v každom zabudnutí kľúčov, či mobilného telefónu, netreba hneď vidieť demenciu. Ak sa však váš starý rodič už nevie rozpamätať na základné veci, napríklad, kde máva uložené svoje topánky, alebo vás presviedča o tom, že tento kabát nie je jeho, treba urýchlene pristúpiť k lekárskemu vyšetreniu a nasadiť liečbu.

Poruchy úsudku

Prejavujú sa v pokročilejšom štádiu demencie. Charakteristickou črtou je nelogické vyjadrovanie a zmätené reakcie. Je to jednoznačné znamenie, že sme niečo zanedbali a nevšimli si prichádzajúcu demenciu. Stále je však čas na správnu reakciu a liečbu, ktorá môže spomaliť rozvíjajú sa chorobu.

Poruchy orientácie

Tieto prejavy demencie sú už veľmi nebezpečné. Pacient je nesebestačný, potrebuje neustály dohľad a opateru. Tento stav môže veľmi ľahko a rýchlo prejsť do paniky a stresu, až do delíria.

Emotívne poruchy

Starý človek začína byť emočne veľmi labilný, z agresie prechádza do stavu apatie. Postupne sa vyčleňuje zo spoločnosti, je absolútne neschopný spoločenských konvencií. Tu už prichádza takmer nevyhnutnosť umiestnenia človeka do špecializovaného zariadenia.

Demencia však môže byť tiež sekundárnym prejavom niektorého degeneratívneho ochorenia mozgu. V takom prípade hovoríme o type demencie, ako napríklad Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia – dôsledok infarktu mozgu, Parkinsonova choroba a iné.

Liečba alebo prevencia?

Liečba demencie primárne závisí od choroby, ktorá ju vyvolala. Terapia je pomerne zložitá, keďže obvykle dosiahneme iba spomalenie priebehu degeneratívneho ochorenia. No proti postupnému ochabovaniu mozgu pri stareckej demencii je možná určitá prevencia. Čím skôr s ňou začneme, tým lepšiu kondíciu si mozog neskôr zachová.

Prevencia

Najjednoduchšou a prvou metódou je zamestnávanie mozgu aktivitami. Pomáha riešenie rôznych logických úloh, taktiež štúdium a čítanie kníh. Naopak, pasívne sledovanie televízie mozog veľmi nerozvíja, zachováva ho v minimálnej aktivite.

Podporné vitamíny a zdravá strava takisto vedia významne pomôcť. Ide najmä o vitamíny B, C, E a rôzne aktívne látky na prekrvenie mozgu, ako ženšen, ginko biloba a podobne.

Životy starých ľudí

Teraz sa ale vráťme z neutrálnej zóny teórie späť do reality. Na svete trpí v súčasnosti niektorou formou demencie cez 25 miliónov ľudí. Každý rok sa objaví viac ako 5 miliónov nových prípadov. Zatiaľ čo u ľudí vo veku 65 rokov trpí na demenciu najmenej 5 % populácie, s každou ďalšou dekádou veku sa tento počet zdvojnásobuje, a vo vekovej skupine 90 a viac rokov trpí na demenciu až 45 % ľudí.

Tieto čísla vyrážajú dych. A keďže vo väčšine prípadov ide o nevyliečiteľnú chorobu, musíme pochopiť, že je to globálny sociálno-spoločenský problém.

Prečo sociálno-spoločenský?

Pretože iba správne nastavenie spoločnosti môže pomôcť týmto ľuďom a celým rodinám. Ľudí trpiacich demenciou je obrovské množstvo, nerátajúc príbuzných a priateľov, ktorých sa táto tragédia bolestne dotkne. Preto je potrebné, aby spoločnosť dokázala týchto ľudí akceptovať a vytvorila im podmienky pre kvalitný život, a potom aj dôstojné dožitie.

Typický príklad rodiny, kde starého človeka postihla demencia

Tí z vás, ktorí si už niečím podobným prešli, viete, aké to je psychicky, fyzicky a emočne náročné. Na začiatku si začnete uvedomovať, že s vaším blízkym sa „niečo deje“. Najprv si to nechcete priznať a hľadáte ospravedlnenia. Svoj nepokoj zakrývate nervozitou, snažíte sa blízkeho prinútiť, aby sa sústredil a prestal byť roztržitý, a niekedy pridáte aj hnev.

Keď ale zistíte, že pravidelne odchádza s vašimi vecami alebo kladie nelogické otázky, prichádza prvý stres. Možno to už začnete riešiť, a možno ešte nie. Ale keď príde deň, že vás starý rodič nespozná, uvedomíte si tú bolesť a pravdu.

Teraz zasadne rodinná porada a začne sa búrlivá debata na tému, čo ďalej. A v tejto rodinnej zmesi názorov budú ľudia s jednoznačnými vyjadreniami, že „to zvládneme„. Ale ozvú sa aj nesmelé hlasy, navrhujúce umiestnenie rodiča, či starého rodiča do patričného zariadenia.

Dbať na morálne predsudky, alebo na odporúčania lekárov?

Je to ťažká situácia na rozhodovanie. V obidvoch prípadoch zažívajú starí ľudia, o ktorých sa rozprávame, ťažké vnútorné boje. Cítia sa odtrhnutí od rodiny, vytrhnutí z koreňov, zabudnutí a nepotrební. A tak sa ich ťažký a citlivý zdravotný stav môže kedykoľvek radikálne zhoršiť.

A teraz pozor! Počuli ste už o delíriu pri demencii?

Pokiaľ áno, viete, aký to bude mať priebeh. Starý človek sa – kvôli stresu z nového prostredia – najprv budí s pocitom, že nevie, kde je. Chytá ho panika, správa sa uzavreto a neprístupne.

Celý proces vyvrcholí v absolútnu dezorientáciu, psychický stres, nezriedka nepríčetné správanie, agresiu, odmietanie jedla, chradnutie. Tento stav delíria sa môže skončiť až smrťou. Smutný koniec. Avšak, vôbec to tak nemuselo byť!

delirium-pri-demencii agresivita
Zdroj foto: AdobeStock.com

Poďme bojovať!

Pasívne prizeranie sa utrpeniu starých ľudí, umiestnených do cudzieho prostredia, určite nie je správny prístup. Ale čo sa s tým dá urobiť? Veď demencia sa väčšinou liečiť nedá! To je síce smutný fakt, ale stále sa toho dá urobiť veľmi veľa pre psychickú pohodu starého človeka.

V prvom rade – veľmi zaváži výber dobrého zariadenia. Dnes je širší výber a rodina si často môže vybrať, kam umiestni svojho rodiča. Iste, cenové rozdiely sú pomerne veľké, ale pokiaľ sa celá rodina zmobilizujevyzbiera, môže vybrať zariadenie na patričnej úrovni.

Ďalšia dôležitá vec – kvalita personálu. Viete, ako sa personál daného zariadenia správa ku svojim zverencom? Je aktívny? Spoľahlivý a ľudský? Alebo ošetrovatelia len rozdajú lieky na spanie a okríknu každého starého človeka, ktorý niečo potrebuje?

Možno tomu nebudete veriť, ale aktívna komunikácia rodiny s personálom dokáže zázraky. Pretože aj personál tvoria ľudia, ktorí ocenia spätnú väzbu a dobre im padne pochvala a záujem o ich prácu.

A po tretie (aj keď toto je popravde na prvom mieste) – svojich rodičov alebo starých rodičov navštevujte vždy, keď môžete! Pokiaľ starí ľudia vidia, že napriek umiestnenia do zariadenia, má rodina o nich záujem, veľmi ich to povzbudzuje!

Možno teraz niektorí namietnu – veď nás už aj tak nespoznáva! Áno, ale aj v takom prípade sú návštevy veľmi dôležité. A to nie je fráza. Podvedomie človeka totiž stále pracuje, napriek chorobe. Starý človek vie a cíti, že je pri ňom niekto blízky.

Ako sa vyznať v zariadeniach?

Domovov a zariadení, kde poskytujú sociálne služby, je mnoho. Každý kraj a okres má svoje zariadenia sociálnych služieb. Okrem toho existujú súkromné zariadenia, chváliace sa svojimi nadštandardnými službami.

Pravda je síce taká, že zákon nestanovuje pojem „štandardné a nadštandardné“ sociálne služby, toto porovnanie však vyplýva z rozdielu možností a kvality služieb, poskytovaných v štátom zriadených sociálnych zariadeniach, oproti adekvátnym súkromným zariadeniam.

Taktiež existujú občianske združenia, prevádzkujúce zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa často venujú chorým ľuďom. V neposlednom rade ponúkajú sústavnú zdravotnú starostlivosť o seniorov.

Domovy sociálnych služieb

Tieto zariadenia poskytujú všestrannú odbornú starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí. Personál tvoria vyškolení zdravotní pracovníci, ktorí priamo ošetrujú svojich zverencov. Často ide o ležiacich seniorov a starých ľudí, postihnutých demenciou.

Tieto zariadenia nezastupujú nemocničnú starostlivosť, aj keď z ošetrovateľského hľadiska k nej majú veľmi blízko. Návštevné hodiny bývajú vymedzené, ale určite sa dokážete dohodnúť aj na mimoriadnych časoch návštev. Zdravotnícky personál v týchto zariadeniach si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť rodinných a priateľských návštev.

Zariadenia pre seniorov

Pokiaľ je váš rodič, či starý rodič mobilný a schopný samostatne fungovať, tieto domy sú akési ubytovne alebo penzióny pre seniorov. Starí ľudia tu bývajú po dvoch-troch na izbách, no existuje aj možnosť samostatného bývania. Seniori majú pomerne veľkú slobodu pohybu, musia však rešpektovať základné pravidlá.

Súkromné zariadenia pre seniorov

Pokiaľ vašu predstavu o kvalite zariadenia nesplňuje ani jeden zo zriadených domovov, môžete siahnuť po súkromných zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby pre seniorov. Musíte však počítať s vyššou cenou. Na druhej strane, mal by tu byť jednoznačný a viditeľný nárast kvality služieb.

posledné štádium alzheimerovej choroby
Zdroj foto: AdobeStock.com

Opatrovateľská služba

Nájdu sa ľudia, ktorí preferujú ponechanie imobilného rodiča doma, ale nemajú čas na to, aby sa mu neustále venovali. V tom prípade si môžu objednať platenú opatrovateľskú službu. Ide o domácu sociálnu starostlivosť, keď zdravotnícky pracovník denne prichádza na vašu adresu.

Nezabúdajte, že vy ste stále tí najdôležitejší ľudia

Či už pre svojho blízkeho zvolíte niektorú zo „štandardných“ možností, alebo siahnete po súkromnom zariadení, majte na pamäti, že ani tá najkvalitnejšia služba nenahradí vašu osobnú prítomnosť. Napriek ťažkej životnej situácii, medzi vami a vaším rodičom (alebo starým rodičom) pretrváva príbuzenský vzťah.

Buďte dobrými deťmi, ktoré vracajú požičaný groš.

Pridaj komentár