Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce: Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek.

Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65 % diabetikov.

Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing – Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť.

jediná vec 2

Základom je skorá diagnostika

Počet diabetikov v SR sa za posledných 20 rokov výrazne zvýšil. K príčinám nárastu diabetu patria genetické faktory, nesprávny životný štýl, najmä nedostatok pohybu, nevhodná strava, stres a obezita. Žiaľ, až 8 z 10 prípadov diabetu 2. typu, by bolo možné zabrániť zmenou životného štýlu.

Pacienti majú po zistení diagnózy obavy z budúcnosti. Boja sa bolesti, zdravotných komplikácií aj ďalšieho života pod ustavičnou kontrolou. So správne liečenou cukrovkou sa však dá viesť plnohodnotný život.

Diabetes je ochorenie, ktoré sa dá udržať pod kontrolou vďaka pomoci diabetológov, podpore rodiny, ale najmä aktívnemu prístupu pacienta k svojmu životu. Všetky tri strany musia spolupracovať – ak jedna zlyháva, liečba nie je úspešná ani s najmodernejšími liekmi.

Základné príznaky diabetu

Podstatou ochorenia diabetes mellitus (cukrovky) je porucha, pri ktorej telo nedokáže dobre hospodáriť s glukózou. Glukóza je chemicky jednoduchý cukor, obsiahnutý najmä v ovocí. Preto sa mu hovorí aj hroznový cukor. Je však tiež hlavným cukrom obsiahnutým v krvi človeka.

Glukóza je najdôležitejším a nenahraditeľným zdrojom energie pre všetky bunky ľudského tela. Bunky dokážu glukózu rozkladať a získavať z nej energiu. Tá je nutná pre fungovanie všetkých orgánov a pre každú prácu svalov.

Pri cukrovke, tak ako pri iných ochoreniach, vytvára telo pre človeka varovné signály. Medzi najčastejšie príznaky pri cukrovke patrí:

 • nadmerné močenie,
 • nadmerný smäd, nadmerný príjem tekutín,
 • pretrvávajúci hlad,
 • svrbenie,
 • vyčerpanosť, slabosť, nižšia výkonnosť,
 • chudnutie bez známej príčiny,
 • poruchy ostrosti zraku,
 • kožné infekcie,
 • infekcie pohlavných orgánov a mykózy,
 • plesňové ochorenie chodidiel,
 • nedostatok záujmu a koncentrácie,
 • pocit brnenia či pálenia v končatinách,
 • pomalé hojenie rán,
 • zvracanie a bolesť žalúdka.

jediná vec 3

Cukrovka vytvára ďalšie komplikácie

Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako 400-tisíc ľudí, ktorým bol diagnostikovaný diabetes, a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv na kvalitu i dĺžku života a pri neliečení alebo nesprávnej liečbe vytvára ďalšie zdravotné komplikácie. Medzi najčastejšie patria srdcovocievne ochorenia, ktoré diabetikom hrozia 5-krát častejšie ako zdravým ľuďom.

V súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami ide o vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov, súvisí práve s poškodením srdca.

Skorá diagnostika a včasná, správne zvolená liečba, spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou, dokáže zabrániť vážnym komplikáciám diabetu, alebo ich významne oddialiť.

Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť

Na zvýšené riziko srdcovocievnych komplikácií v spojení s cukrovkou upozorňuje aj kampaň #OneThing alebo Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom II. typu o rizikách tohto ochorenia.

Kampaň, ktorá vznikla v rámci Svetového dňa diabetu, poukazuje na možnosti, ktorými môžeme riziko pre srdce znížiť, a to cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí. O problematike informuje aj na sociálnych sieťach. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.sdia.sk a na sociálnych sieťach.

jediná vec 4

Slovenská diabetologická asociácia

V súvislosti s podporou diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia ako občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Kľúčovú úlohu v naplňovaní cieľov zohráva vzdelávanie, ale aj medializácia problematiky diabetes mellitus, s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky a problémy. Potrebujú riešenia, no neraz sú vystavení zavádzajúcim informáciámcieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či o možnostiach modernej liečby.

Pre pacientov bola preto vytvorená komplexná edukačná stránka, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok, týkajúcich sa základných vedomostí, ako sú:

 • diétne zásady,
 • sociálno-právne záležitosti,
 • dlhodobý rozpis jedálnych lístkov,
 • zásady starostlivosti,
 • možnosti liečby.

Pridaj komentár