Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR

Bratislava, 5. február 2013 – Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií – Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2011. Publikácia v troch častiach prezentuje údaje o chirurgických ambulanciách a ambulantných chirurgických výkonoch, o operáciách v chirurgických posteľových oddeleniach a o výkonoch v jednodňovej starostlivosti.
Podľa spracovaných a zverejnených údajov, chirurgické ambulancie zaznamenali v roku 2011 vyše 2,5-mil. návštev pacientov. Najväčší počet návštev pacientov bol v Prešovskom, Košickom a Bratislavskom kraji. Najčastejším ambulantným chirurgickým výkonom v sledovanom roku bolo chirurgické ošetrenie rán.

V ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo operovaných vyše 270-tisíc pacientov s celkovým počtom 274 008 operácií. Najvyšší počet pacientov operovaných v chirurgických posteľových oddeleniach sme zaznamenali v Bratislavskom (45 041) a Košickom (42 688) kraji. Pokiaľ ide o členenie podľa druhu operácie, vysoko nad ostatnými prevažovali operácie pohybovej sústavy (amputácie končatín, operácie kĺbov, kostí, svalov, šliach, nádorové choroby) s celkovým počtom 67 969 operovaných. Nasledovali operácie tráviaceho systému (vyše 44-tisíc operovaných) a operácie ženských pohlavných orgánov (takmer 40-tisíc operovaných).

V rámci neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách bolo celkovo operovaných 41 389 pacientov, z toho 36 % pacientov bolo operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu. Počet pacientov operovaných po úraze bol spolu 34 059. Najväčší podiel z toho tvorili pacienti po úraze končatín, až 88,8 %.

V rámci jednodňovej chirurgie bolo celkovo operovaných 129 957 pacientov. Najviac jednodňových operačných výkonov v roku 2011 bolo vykázaných v špecializačných odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo a oftalmológia.

Pridaj komentár