Click here!

OTS: Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení

 Vzhľadom na to že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1 – sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať na okamžité kroky. 

Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory. Jeho výskyt neustále narastá, a za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil. Nádor sa môže vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok. Kľúčovým faktorom liečby je, podobne ako pri väčšine ochorení, jeho včasná diagnostika. Viac nám k tejto problematike povedal plasticko-estetický chirurg MUDr. Peter Bakoš, PhD., primár Oddelenia plastickej chirurgie v Nitre.

Pomáha chirurgia a cielené terapie

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne až 800 prípadov rakoviny obličky. Počet nálezov výrazne vzrástol, pričom muži sú dvakrát ohrozenejší ako ženy. Neexistujú žiadne skríningové testy, ktoré by hneď odhalili včasné štádiá tohto ochorenia, takže vo viac ako polovici prípadov sa rakovina obličky diagnostikuje náhodne, počas röntgenového či ultrazvukového vyšetrenia, vykonávaného z iných príčin.

ÚVZ SR: Nekupujte a nepoužívajte zdraviu škodlivé výrobky

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a Rumunsku. Ide o nasledujúce výrobky, ktoré sa vyskytujú aj v predajnej sieti na Slovensku.

Pozor na kardiotoxicitu

Zhubný nádor prsníka patrí medzi najčastejšie nádory u žien. Vďaka osvete a pravidelným preventívnym prehliadkam sa dnes prevažná väčšina týchto nádorov zistí vo včasnom štádiu, keď je šanca na vyliečenie najväčšia. Napriek tomu sa ochorenie môže u ktorejkoľvek pacientky po určitom čase vrátiť, a to buď do oblasti prsníkov, lymfatických uzlín, alebo sa nádorové bunky môžu šíriť krvnou či lymfatickou cestou a vytvárať vzdialené metastázy.

Je čas začať s cvičením

Operácia a odstránenie nádoru v prsníku má pre celý manažment liečby ochorenia zásadný význam. Na Slovensku sa však následnej rehabilitácii venuje veľmi malá pozornosť. Pacientky tak môžu v období po zákroku pociťovať na hornej končatine napätie, stuhnutie, bolesť, a neskôr môže dochádzať k opuchom, zmene farby kože a tvaru končatín.