Nové trendy v liečbe psoriázy – biologická liečba

Systémová liečba psoriázy bola v posledných rokoch obohatená o tzv. biologiká. Ide o prípravky, ktoré vznikli na základe podrobného výskumu príčin psoriázy. Tieto lieky síce tiež nedokážu psoriázu vyliečiť, ale určitú skupinu pacientov dovedú do bezpríznakového stavu.

 

Pre koho áno, pre koho nie

Biologiká sú určené na liečbu stredne ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy u dospelých (etanercept aj u detí od 8 rokov). Pacienti musia mať postihnutých minimálne 10 % povrchu kože a PASI skóre vyššie ako 10. PASI je hodnota, ktorá odzrkadľuje množstvo šupín, intenzitu zápalu a zhrubnutia kože, a rozsah postihnutého povrchu kože.

Ďalšou podmienkou pre liečbu biologikami je, že pacient nereaguje, nesmie užívať alebo neznáša ostatnú dostupnú systémovú liečbu, ktorou už bol v minulosti liečený, resp. uňho táto liečba zlyhala. Liečba biologikami je odporúčaná aj u tých pacientov, ktorí majú ďalšie ochorenia, pre ktoré nemôžu byť liečení klasickou systémovou liečbou.

Na druhej strane, biologikami nemôžu byť liečené tehotné a dojčiace ženy, pacienti s určitými neurologickými chorobami, osoby s vysokým rizikom infekcie, so zlyhávaním srdca, s nádormi a infekciami.

Výsledky liečby sa hodnotia po 12 týždňoch. Ak nastane zlepšenie o 75 %, v liečbe sa pokračuje. Ak nie, liečba je ukončená. Liečba biologikami musí byť ukončená aj v prípade tehotnosti, vzniku malígnych nádorov, či pri infekčnom ochorení. Liečbu prerušíme aj vtedy, ak má byť pacient operovaný alebo očkovaný, alebo má iné, s liečbou súvisiace komplikácie.

Čo sa používa na Slovensku

V súčasnosti sú u nás dostupné štyri biologiká. Tri z nich sa aplikujú podkožne – injekciou, ako inzulín pri cukrovke. Jeden liek sa podáva v infúzii raz za 8 týždňov.

Etanercept sa v liečbe psoriázy používa na Slovensku od roku 2006. Okrem psoriázy je indikovaný aj u psoriatickej artritídy, reumatoidnej artritídy a pod. Etanerceptom môžu byť liečené aj deti so psoriázou, a to od 8 roku života. Liek sa podáva podkožne: prvé 3 mesiace 2-krát týždenne, potom raz za týždeň. Z nežiaducich účinkov je najčastejší zápal v mieste vpichu. Zriedka vzniká aj reaktivácia tuberkulózy, objaviť sa môžu ťažšie prebiehajúce infekcie. Okrem predplnenej injekcie je dostupný aj vo forme pera.

Adalimumab sa okrem chronickej ložiskovej psoriázy používa v liečbe reumatoidnej artritídy, ulceróznej kolitídy, psoriatickej artritídy a pod. Liek sa aplikuje podkožne: v prvej dávke sa podajú dve injekcie. Ďalej sa pokračuje jednou injekciou raz za dva týždne. Z vedľajších účinkov spomeňme bolestivosť počas podania injekcie, zápal v mieste vpichu, pocit únavy (ten sa dá vyriešiť podaním injekcie vo večerných hodinách). Najzávažnejšie nežiaduce účinky, ako neurologické poruchy a rôzne infekcie, sa vyskytujú len veľmi zriedka. Adalimumab má rýchly nástup účinku, je dobre znášaný. Je dostupný aj vo forme pera, ktorým sa liek aplikuje automaticky. Pri dlhodobej aplikácii stráca účinnosť len asi u 10 % pacientov.

Infliximab sa podáva nielen u pacientov s chronickou ložiskovou psoriázou, ale aj so zápalovým postihnutím kĺbov a čriev. Aplikuje sa v pomaly tečúcich infúziách, v množstve závislom od hmotnosti pacienta. Infúzie sa po prvej aplikácii podávajú o dva, potom o šesť týždňov, a následne každých osem týždňov. Infliximab má veľmi rýchly nástup liečebného účinku. Možnosť tvorby protilátok vedie k zvýšenej pravdepodobnosti straty účinku a k nežiaducim reakciám – od infúznej reakcie až po anafylaktický šok. Medzi najzávažnejšie negatívne účinky lieku patrí reaktivácia tuberkulózy, zhoršenie stavu kardio-vaskulárneho systému, ale aj rôzne infekcie. Nepríjemným následkom je aj zvyšovanie hmotnosti.

Ustekinumab je preparát, ktorý je zatiaľ určený na liečbu chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov. Podáva sa podľa hmotnosti, vo forme podkožnej injekcie. Po prvej dávke sa ďalšia podá o štyri týždne, a potom každých dvanásť týždňov. Z nežiaducich účinkov sú častejšie infekcie horných dýchacích ciest. Stretávame sa aj s depresiami, hnačkami a bolesťami hlavy. Nepotvrdila sa exacerbácia tuberkulózy, ani srdcovocievne komplikácie.

Výhodou preparátu je nielen rýchly nástup účinku, ale tiež jednoduchšia spolupráca s pacientom, vzhľadom na podávanie lieku len štyrikrát ročne.

Nemocničná liečba

Liečba biologikami je ambulantná. Pacient je pravidelne kontrolovaný – najprv raz za mesiac, a po troch mesiacoch raz za štvrť roka. Všetky biologiká majú rovnaké podmienky na začatie aj ukončenie liečby. U každého vhodného pacienta, ktorý mal štandardnú systémovú liečbu, sa vyplní žiadosť, ktorá obsahuje otázky o zhubných nádoroch, infekciách a tuberkulóze (buď u žiadateľa, alebo v jeho rodine). Doplnia sa výsledky vyšetrení z krvi a vyšetrení možných ložísk infekcie. Zhodnotí sa celkový nález, a keď pacient zodpovedá podmienkam, vyplnená žiadosť sa posiela do príslušnej poisťovne.

Liečbu biologikami musí odsúhlasiť revízny lekár na základe požiadavky navrhujúceho lekára, ktorý pracuje v jednom zo šiestich centier pre biologickú liečbu psoriázy dospelých na Slovensku, alebo v Bratislavskom centre pre biologickú liečbu psoriázy u detí.

Záver

Biologická liečba urobila prevrat v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy. Umožnila pacientom, ktorí nereagujú na štandardnú liečbu (alebo ju majú kontraindikovanú), aby sa liečili modernou celkovou liečbou, a dostali svoje ochorenie do štádia bez klinických prejavov. Vďaka biologickej liečbe sa tak mnohým pacientom výrazne zvýšila kvalita života. Po rokoch boja so psoriázou sa opäť zaradili do normálneho pracovného, sociálneho aj rodinného prostredia.

Ilustračné foto

Pridaj komentár