Click here!

S.JANOTA: Ak dáme príliš veľa peňazí na lieky, o to menej dáme na nemocnice

Jedným z cieľov reformy liekovej politiky je okrem šetrenia finančných nákladov na lieky aj zníženie ich spotreby. Tento cieľ sa rozhodli podporiť aj viacerí lekári, medzi nimi aj alergológ a imunológ Stanislav Janota, ktorý spolu s kolegami založil Fórum nezávislých názorov. Svoj pohľad na problematiku liekov priblížil v rozhovore pre TASR.

O. SUKEĽ: Zákon o liekoch prospeje výhradne veľkým finančným skupinám

Zmeny, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky sa nebudú dotýkať iba určovania cien liekov či pôsobenia farmaceutických firiem, ale upravujú aj podmienky pre lekárne a lekárnikov. Tým sa venuje najmä zákon o liekoch. Plány ministerstva zdravotníctva už dlhodobo kritizuje Slovenská lekárnická komora. O konkrétnych výhradách k zákonu porozprával pre TASR viceprezident komory Ondrej Sukeľ.

Spýtali sme sa za vás

Odpovedá doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., prezident Slovenskej ligy proti epilepsii a prednosta II. neurologickej kliniky SZU, Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici a neurologička MUDr. Dagmar Tobolová, Neurologické oddelenie, Nemocnica Žilina

E. A. S. I. Cup 2011 aj so slovenskou účasťou

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 25.-29. júla 2011 zúčastnili na prestížnom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia z celej Európy. Podrobnosti o tejto akcii nám poskytol Ľubomír Cerina, ktorý na ňom účinkoval ako koordinátor.

Epilepsia v škole

Nejeden rodič, ktorý má dieťa s epilepsiou, stojí v otázke školskej dochádzky pred dilemou: povedať – nepovedať? Nie je toriž výnimočné, že učitelia nemajú o tomto ochorení dosť informácií a dieťa radšej odporučia do špeciálnej školy. O svojich skúsenostiach sme sa rozprávali s Mgr. Janou Harčárovou, učiteľkou na ZŠ A.Dubčeka v Bratislave.

Skleróza multiplex postihuje aj deti

Typický vek pre nástup sklerózy multiplex je 20 rokov. Ochorenie sa však môže vyskytovať aj u oveľa mladších pacientov. Skleróza multiplex sa zvyčajne vyvinie medzi 20. – 40. rokom života, u žien dva- až trikrát častejšie než u mužov. Zaujímavé tiež je, že fajčiari týmto ochorením trpia dvakrát častejšie než nefajčiari. Asi do 10 % pacientov so SM je vo veku mladšom ako 18 rokov. O detských pacientoch sme sa rozprávali s prednostom Kliniky detskej neurológie DFN Bratislava-Kramáre doc. MUDr. Pavlom Sýkorom.

Som tu pre ľudí, ktorí nezložili zbrane

Celoslovenské Združenie Sclerosis Multiplex Nádej pripravuje na poslednú augustovú sobotu ďalší ročník Triatlonu pre všetkých. O ňom, ale aj o iných aktivitách, sme sa rozprávali s osobou najpovolanejšou, Jaroslavou Valčekovou.

Otec hĺbkovej stimulácie mozočka

Na Neurochirurgickej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta čas plynie akosi inak, svojím tempom. Nemá váhu v sekundách, minútach, hodinách. Má svoje vlastné jednotky, v ktorých plynutie znamená nádej, uzdravenie, život.