Click here!

Rakovina musí byť pod kontrolou

V polovici októbra sa v hoteli Arcadia v Bratislave konala diskusia pri Okrúhlom stole, podujatie iniciované Európskym parlamentom v troch vybraných mestách Európy.

Ďakujem za každý deň

Vznik novej pacientskej organizácie patrí k najlepším dôvodom na rozhovor. Ak navyše ide o občianske združenie mladých ľudí, vtedy už aj zvedavosť zohráva svoju rolu.

Pod krídlami Archangelos

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom.

Aj my chceme žiť

Každoročne sa koncom mája koná akcia Krok so SM. Tentokrát to bolo 27. mája v Banskej Bystrici. O tohtoročnom „kroku“ sme sa porozprávali s Jarmilou Fajnorovou, prezidentkou SZSM.