Brachyterapia: Účinná zbraň proti rakovine prostaty

Oslovili sme MUDr. Ľuboša BEZÁKA, primára oddelenia brachyterapie na Klinike radiačnej onkológie OU Sv. Alžbety v Bratislave, aby nám porozprával o spôsoboch, ako si môžu muži udržať prostatu zdravú a funkčnú, a ako „jej” pomôcť, keď to potrebuje. Nevyhli sme sa ani rakovine prostaty, ktorá je po rakovine pľúc a rakovine hrubého čreva tretím najčastejšie sa vyskytujúcim typom rakoviny na Slovensku.

Pán primár, rakovina prostaty je najvážnejším ochorením prostaty. Nazýva sa aj tichým zabijakom. Aké sú jej príznaky? Kedy by mali muži navštíviť lekára?

„Na začiatku je rakovina prostaty väčšinou bez príznakov – tak ako mnoho iných onkologických diagnóz. Často je zachytená pri preventívnych prehliadkach alebo iných ochoreniach úplne náhodne. Najčastejšími príznakmi rakoviny prostaty sú najrôznejšie problémy súvisiace s močením, ako napríklad časté močenie, močenie v noci, alebo naopak, zadržovanie močenia z dôvodov, že je problematické, alebo prerušované. V pokročilom štádiu sa najčastejšie objavujú už aj bolesti chrbta, končatín a bedrových kĺbov. Muž by mal určite navštíviť urológa pri každom zo spomínaných príznakov.”

Závisí výskyt a riziko choroby od genetických predispozícií, veku či rasy?

„Áno, veľký vplyv u karcinómu prostaty má genetická predispozícia. Pokiaľ rakovinou prostaty trpel váš otec alebo brat, je 2x vyššie riziko, že ochoriete na túto diagnózu. Podľa údajov National Cancer Institute (NCI) postihuje rakovina prostaty hlavne černochov. Výskyt rakoviny prostaty stúpa s vekom. V čase diagnózy nádoru má 80 % mužov viac ako 65 rokov, a iba 1 % mužov je mladších než 50 rokov.”

Aké sú štádiá rakoviny prostaty?

„Pacient môže byť diagnostikovaný v štádiu, keď je nádor obmedzený na prostatu – vtedy hovoríme o lokalizovanom karcinóme prostaty. Ak sa nádor šíri do okolitých tkanív, ide o lokálne pokročilý karcinóm prostaty. Metastatický karcinóm prostaty je charakterizovaný šírením nádorovej choroby do vzdialených orgánov.”

Môžete nám priblížiť, aké metódy radiačnej onkológie poskytujete na Klinike radiačnej onkológie pri liečbe karcinómu prostaty?

„Na našom pracovisku, ako jedinom na Slovensku, poskytujeme pacientom komplexnú modernú radiačnú terapiu karcinómu prostaty. Pacienti podstupujú externú rádioterapiu i brachyterapiu, event. kombináciu oboch metód – podľa štádia ochorenia.”

Ktorú metódu uplatňujete najčastejšie a ktorá je najúčinnejšia?

„Nedá sa povedať, ktorá metóda je účinnejšia. Úspešnosť liečby v podstatnej miere závisí od veľkosti dávky. Výber vhodnej liečby závisí od štádia ochorenia a celkového stavu pacienta.”

Aký je rozdiel medzi brachyterapiou a externým ožarovaním?

„Brachyterapia je jednorazový zákrok v celkovej anestézii. Pri externom ožarovaní musí pacient podstúpiť liečbu každý deň, okrem soboty a nedele, v dĺžke takmer 8 týždňov. Brachyterapiou ožarujeme prostatu zvnútra vysokou dávkou žiarenia. Výhodou je vysoká presnosť umiestnenia rádioaktívnych zŕn. Šetrí sa okolité zdravé tkanivo – konečník, semenné vačky aj močový mechúr. Pri externom ožarovaní je zdroj žiarenia mimo tela pacienta.”

Aká je predoperačná príprava pacientov? Čo musia dodržať?

„Asi 2-3 týždne pred vlastnou liečbou sa robí vyšetrenie prostaty transrektálnou sonografiou. Význam spočíva v určení veľkosti prostaty a jej uložení, vzhľadom na kosti panvy. Z tohto vyšetrenia je možné určiť, či je reálne aplikovanie rádioaktívnych zŕn, a v akom predpokladanom počte. Deň pred plánovanou aplikáciou pacient konzumuje bezzvyškovú stravu a vypije roztok na vyčistenie čriev.”

Aké sú hlavné výhody brachyterapie?

„Brachyterapia je alternatívou vonkajšieho ožarovania alebo prostatektómie – operačného odstránenia prostaty. Je však šetrnejšia, má menej komplikácií a vedľajších účinkov. Po aplikácii rádioaktívnych zŕn sa pacienti vracajú do normálneho života už o pár dní. U 82 až 90 % pacientov sa normalizuje špecifi cký prostatický antigén do 20 mesiacov.”

Kto je vhodným kandidátom na brachyterapiu?

„Je vhodná len pre pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty, ktorý má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie označenie od T1 do T2a. Je to karcinóm obmedzený len na prostatu, bez postihnutia uzlín a metastáz. Gleasonovo skóre (agresivita nádoru) musí byť do 7, PSA menej ako 10 ng/ml. Objem prostaty musí byť do 50 ml. Občas sa stane, že časť prostaty sa nachádza za kosťami panvy, a aplikácia zŕn nie je technicky možná. Vtedy navrhneme pacientovi iný spôsob liečby.”

Aké predoperačné vyšetrenia sú potrebné?

„Pacient prichádza do našej ordinácie na základe testov PSA, biopsie a transrektálnej sonografi e. Skôr, ako mu aplikujeme zrná, musíme zistiť, či nádor neprerastá cez kapsulu. Preto je potrebné doplniť magnetickú rezonanciu, prípadne CT. Následne sa vykoná predpríprava pacienta na uskutočnenie výkonu, a k dátumu zákroku objednáme v zahraničí rádioaktívne zrná. Pacient sa dostaví na 4-5 dňovú hospitalizáciu s interným predoperačným vyšetrením pred celkovou anestéziou.”

Ako prebieha zákrok?

„Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii, v gynekologickej polohe. Pacient je po celý čas monitorovaný ultrazvukom cez konečník. Rádioaktívne zrná mu zavádzame do prostaty zvonka cez perineum – to je priestor medzi semenníkmi a konečníkom. Urológ aplikuje zrná do naplánovaných pozícií cez mriežku, ktorá je pripevnená na inštrumentárium ultrazvukového prístroja, dutými ihlami zavoskovanými kostným voskom. Prostata je predtým prichytená k mriežke dvomi fi xačnými ihlami. Pacientovi aplikujeme 30 až 80 zŕn s veľkosťou 4 mm, v závislosti od veľkosti prostaty.”

Vyskytujú sa u pacientov po zákroku nejaké vedľajšie účinky?

„Počas zákroku, a na jeden až dva dni po ňom, má pacient zavedený katéter v močovej rúre. Po jeho vytiahnutí môže pociťovať pálenie pri močení. V oblasti perinea sa môže vytvoriť modrina, ktorá sa po čase vstrebe. Po 7 až 10 dňoch vzniká postradiačná reakcia, kedy tkanivo okolo zŕn začne opúchať, čo môže spôsobiť časté a urgentné močenie, slabý prúd moču, sťažený začiatok močenia, či pálenie pri ňom. Asi 10 % mužov má akútnu retenciu moču (nemožnosť močenia). Vtedy treba zaviesť katéter na dobu 4 až 6 týždňov, zriedkavo aj niekoľko mesiacov. V dôsledku opuchu prostaty môžu mať pacienti aj zápchu, krvácanie z konečníka, či spočiatku bolestivý výron semena. Drvivá väčšina pacientov je však bez vedľajších príznakov.”

Koľko trvá obdobie rekonvalescencie po brachyterapii prostaty? Kedy môžu pacienti začať pracovať?

„Obdobie rekonvalascencie je u 90 % pacientov veľmi krátke – niekoľko dní, resp. týždňov. Pacient sa vracia do práce rýchlo, bez rozdielu, či ide o duševnú, alebo fyzickú prácu. Bol u nás liečený pacient, ktorý už po 72 hodinách pracoval ako robotník na stavbe. Na druhej strane, liečili sme vrcholového manažéra, ktorý po 48 hodinách odletel na rokovania do zahraničia.”

Ovplyvňuje rádioterapia prostaty sexuálny život pacienta?

„Samozrejme. Akákoľvek liečba u pacienta s karcinómom prostaty ovplyvňuje jeho sexuálny život. Ale – podľa všetkých dostupných štúdií je práve brachyterapia jednoznačne najlepší liečebný postup, pretože erektilná dysfunkcia nastane u najmenšieho počtu zo všetkých liečených, a prevažná väčšina pacientov je spokojná so svojim ďalším sexuálnym životom. Je nutné zdôrazniť, že aj riziko inkontinencie (samovoľného úniku moču) je oproti operačnému zákroku neporovnateľne nižšie: postihuje len 1 % mužov. Na našom pracovisku sme odliečili už vyše 300 pacientov, a nemáme žiadneho s inkontinenciou.”

Akú prevenciu by ste poradili mužom?

„Po 40. roku života by mali muži pravidelne absolvovať vyšetrenie, pri ktorom lekár pohmatom cez konečník vyšetrí tvar a povrch prostaty. Po 50. roku života, alebo skôr (ak sa v rodine vyskytol prípad rakoviny prostaty), by sa malo zaradiť aj vyšetrenie PSA. PSA – prostatický špecifi cký antigén – je látka, ktorú tvoria bunky prostaty, a jej hladina v krvi je zvýšená pri rakovine prostaty, benígnej hyperplázií prostaty (nenádorovom zväčšení prostaty) i zápaloch prostaty.”

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár