Banská Bystrica: Nový prístroj umožní zvýšiť počet obličkových transplantácií

V Transplantačnom centre vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR BB) od júla 2015 využívajú imunoadsorpčný prístroj, ktorý zabráni deštrukcii transplantovanej obličky v tele príjemcu jeho protilátkami.

Metodiku imunoadsorpcie využíva banskobystrická nemocnica ako jediná na Slovensku. Prístroj má nemocnica zatiaľ iba zapožičaný.

Čo je imunoadsorpcia?

Imunoadsorpcia je mimotelová eliminačná metóda, pomocou ktorej je možné z plazmy transplantovaného pacienta odstrániť protilátky, ktoré sa tvoria v jeho tele ako reakcia na prítomnosť cudzieho orgánu. Ak sa imunologickú reakciu organizmu nepodarí potlačiť, hrozí, že pacient o transplantovanú obličku príde.

Na Slovensku sa doteraz využívala na tento účel metóda plazmaferézy, tá však oproti imunoadsorbcii prináša omnoho viac rizík.

„Počas plazmaferézy je pacientovi odobratý veľký objem plazmy, ktorý je potrebné počas procesu eliminácie protilátok dočasne nahradiť. Zvyšuje sa tým riziko alergickej, až anafylaktickej reakcie. Plazmaferéza je spojená aj s rizikom krvácania – v dôsledku zníženej zrážanlivosti krvi. Spomenuté, a aj mnohé ďalšie nevýhody, pri imunoadsobcii odpadajú. Je pre pacienta výhodnejšia  a bezpečnejšia,“ hovorí vedúca banskobystrického Transplantačného centra, MUDr. Eva Lacková, PhD.

imunoadsorpcia
Sestra pripravuje prístroj na zákrok

Stovky pacientov, málo obličiek

Na transplantáciu obličky čaká na Slovensku v súčasnosti 345 pacientov, no darcovských orgánov je stále málo. Nový prístroj umožní zvýšiť počet orgánov, ktoré sú perspektívne na transplantáciu, napríklad pri AB0 inkompatibilných obličkách.

Nový prístroj pomohol už štyrom pacientom. Dvom po transplantácii obličky, dvaja trpeli závažnými autoimunitnými reakciami.

Hoci vo FNsP FDR BB bude metodika imunoadsobcie využívaná najmä v transplantológii, jej využitie je omnoho širšie. Môže významne napomôcť pri liečbe viacerých autoimunitných ochorení, ako systémový lupus a dalšie.

Lekári z banskobystrickej nemocnice plánujú, že imunoadsobciou pomôžu ročne mnohým pacientom, čo však závisí aj od dohodnutia zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami.

„Som rada, že sa nám podarilo získať túto inovatívnu technológiu, ako prvým na Slovensku. Veľmi to skvalitní zdravotnú starostlivosť vo viacerých odboroch, poskytovaných v našej nemocnici,“ dodala riaditeľka nemocnice, Miriam Lapuníková.

Zdroj: FNsP FDR BB

Redakčne upravené a krátené (jam)

Fotografie: FNsP FDR BB (zdravotná sestra) a shutterstock.com

Pridaj komentár