ZDRAVOTNÍCTVO: VšZP má portál na overovanie nárokov na starostlivosť

BRATISLAVA 12. mája (SITA) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sprístupnila na svojej internetovej stránke portál na overovanie nárokov na zdravotnú starostlivosť. Podľa platnej legislatívy majú totiž poistenci, ktorí majú nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo nezaplatené preddavky za tri mesiace, nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Po sprístupnení nového portálu si túto skutočnosť môžu jednoduchšie overiť nielen poistenci ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a to v Elektronických službách VšZP v časti overenie poistenosti,“ priblížila hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Ako dodala, po prihlásení sa na internetový portál poisťovne iba zadajú rodné číslo alebo číslo preukazu poistenca, prípadne iný údaj a prakticky okamžite získajú spätnú informáciu o tom, či poistenec má alebo nemá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Do zoznamu neplatičov, ktorí majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť bude platiteľ zaradený až po uplynutí lehoty na úhradu nedoplatku. Počas obdobia, v ktorom bude figurovať v zozname neplatičov, nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť, ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov, či zdravotnícke pomôcky. Podľa Balážovej je preto v záujme samotných poistencov, aby včas reagovali na prípadnú výzvu na uhradenie nedoplatku a predišli tak možným komplikáciám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň upozornila, že zamestnanci, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ, budú mať a naďalej uhradenú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a v takomto prípade s zdravotná poisťovňa uplatní sankcie voči zamestnávateľovi, nakoľko neodvedenie poistného j

Pridaj komentár