Antibiotiká vo vode: Najhoršie je na tom rakúsky úsek Dunaja

(Zdroj foto: Adobe Stock.com)

Nadmerné užívanie antibiotík prináša – okrem znižovania ich účinku – aj ďalší vážny problém.

Svetové rieky sú dnes natoľko znečistené antibiotikami, že to má negatívny dopad na zdravie a životné prostredie.

Britská štúdia o čistote vody vo významných svetových riekach ukázala, že v Európe je na tom najhoršie Dunaj.

14 rôznych druhov antibiotík vo vode

Univerzita v Yorku uskutočnila najväčší prieskum ohľadom kontaminovania riek antibiotikami. Vo svete odobrali vzorky zo 711 miest, v 72 rôznych krajinách. Výsledky poukázali na významné znečistenie vôd, keďže až 65 % obsahovalo výraznejšie stopy antibiotík (celkovo 111 vzoriek).

Odobraté vzorky vykazovali prítomnosť 14 bežne dostupných antibiotík. Najhorší stav je v ázijských a afrických krajinách, no aj niektoré veľké európske rieky skončili zle. Popri znečisteniu vôd plastami, sa tak antibiotiká stávajú ďalším závažným ekologickým problémom.

V Európe je rizikový rakúsky Dunaj, aj Temža v Londýne

Londýnska Temža dopadla najhoršie z hľadiska rôznorodosti zastúpenia antibiotík. V jej vodách objavili 5 rôznych druhov týchto liečiv. Najviac znečistenou riekou v Európe je však Dunaj. Podľa výskumu je najviac kontaminovaná rakúska časť tohto veľtoku.

antibiotiká-vo-vode-Dunaj
Zdroj foto: AdobeStock.com

U nás sú hodnoty antibiotík v poriadku

Od roku 2016 Slovensko samostatne monitoruje výskyt antibiotík vo vodách na našom úseku Dunaja. V doterajších prieskumoch odborníci nezaznamenali prekročenie povolenej hladiny týchto špecifických liečiv.

„Na základe slovenských výsledkov, boli všetky hodnoty v Dunaji v Bratislave pod limitom použitej analytickej metódy, a teda spĺňali limit Európskej Komisie,“ popisuje situáciu Mária Rimarčíková z VÚVH.

V roku 2013 sme sa zúčastnili aj na medzinárodnom prieskume Dunaja, ktorý taktiež nepotvrdil nepovolený výskyt antibiotík na našom úseku. Zdá sa teda, že slovenské obyvateľstvo môže byť nateraz pokojné.

Najhorší je trimetoprim

V riekach sa najčastejšie nachádza chemická látka trimetoprim. Ten je súčasťou liekov na infekčné ochorenia tráviaceho traktu, dýchacích a močových ciest. U nás ho obsahuje napríklad Biseptol. Podľa výsledkov prieskumu, trimetoprim sa nachádzal v 307 zo 711 odobratých vzoriek.

Tím vedcov monitoroval aj presiahnutie odporučených limitov antibiotík vo vodách svetových riek. V tomto prípade predstavoval najväčší problém ciprofloxacín, ktorý prekračoval najvyššie povolené množstvo v 51 prípadoch. Toto liečivo sa využíva pri širokom spektre bakteriálnych ochorení.

Nepomáhajú ani čističky vôd

Rozsiahla štúdia poukázala tiež na to, že pri kontaminácii vody antibiotikami nepomáhajú ani čističky vôd. V riekach sa antibiotiká nachádzajú aj napriek tomu, že prejdú čistiacim procesom.

„Výskumy ukázali, že až 90 % liekov sa vylučuje z tela, a potom idú do odpadových vôd. Existujúce čistiarenské procesy nedokážu úplne odstrániť všetky uvedené látky, a tak sa v stopových koncentráciách môžu dostať do povrchových vôd,“ vysvetľuje príčinu výskytu antibiotík v riekach Mária Rimarčíková.

antibiotiká-vo-vode-na-Slovensku
Zdroj foto: AdobeStock.com

Antibiotiká strácajú účinnosť

Znečistenie riek antibiotikami neprináša len ekologické problémy. Podľa autorov prieskumu je to tiež jedna z príčin znižovania účinnosti týchto liečiv. Do ľudského organizmu sa antibiotiká dostávajú prostredníctvom pitnej vody a konzumáciou sladkovodných rýb.

Vedci z celého sveta varujú, že dnes už existujú vírusybaktérie, ktoré nedokážeme liečiť antibiotikami, pretože mikroorganizmy sú voči nim rezistentné. Preto je nevyhnutná spolupráca pacientov, lekárov a vedcov, aby sme zachránili antibiotiká pre ďalšie generácie.

Problematike správneho užívania antibiotík sa venuje aj špecializovaný slovenský portál Život bez antibiotík (www.zivotbezantibiotik.sk). Laická verejnosť tu získa množstvo informácií o zápalových ochoreniach a rozumnom využívaní antibiotík.

Zdroje:

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2019/research/antibiotics-found-in-some-of-worlds-rivers/

https://newatlas.com/global-river-antibiotic-pollution-study/59868/

Pridaj komentár