AIPF očakáva od vládneho programu transparentnosť a podporu pre inovácie

Bratislava, 5. apríla 2016 – Podľa Inovatívnych farmaceutických firiem (AIPF), nová vláda má možnosť zlepšiť prístup slovenských pacientov k liekom, aj zmeniť základy, na ktorých stojí financovanie zdravotníctva.

AIPF očakáva, že nový vládny program bude klásť dôraz na transparentnosť pri financovaní zdravotníctva a v systéme uhrádzania liekov, podporí inovácie a zlepší dostupnosť liečby pre všetkých pacientov na Slovensku.

“Využívanie verejných zdrojov potrebuje jasné a transparentné pravidlá. V zdravotníctve sú takéto pravidlá nevyhnutné na to, aby sa zlepšila kvalita služieb pre všetkých pacientov. V praxi to znamená, že financovanie zdravotníctva by malo byť prepojené s výsledkami zdravotnej starostlivosti,” hovorí Branislav Budke, predseda dozornej rady AIPF.

Systém, ktorý je založený na rozdeľovaní zdrojov podľa reálnych dát, je zároveň aj menej nákladný, a teda udržateľnejší. Viac transparentnosti môže tiež pomôcť slovenským pacientom, aby sa dostali k potrebným liekom.

Ceny liekov na Slovensku patria k najnižším v Európskej únii, čo motivuje niektorých obchodníkov k ich vývozu. Deje sa to napriek tomu, že slovenskí pacienti tieto lieky potrebujú.

”Vyzývame novú vládu, aby v tejto súvislosti zasiahla tak, aby si všetci plnili zákonné povinnosti, a aby sa pacienti mohli dostať k svojim liekom,” dopĺňa Budke.

Budke vidí priestor aj na to, aby sa zlepšil prístup slovenských pacientov k najnovšej liečbe, ktorá už je dostupná v iných krajinách EÚ. Nová vláda by podľa neho mohla dnes fungujúci systém kategorizácie doplniť o mechanizmy, ktoré zaručia transparentnosť a rovnocenný prístup k inovatívnej liečbe.

Navyše, intenzívny rozvoj personalizovanej medicíny, ktorá je prepojená na nové aplikácie, dáva pacientom šancu lepšie a pohodlnejšie zvládať rôzne ochorenia. Investície do zdravotníckych inovácií, tak majú zásadný dopad na kvalitu života, a je to šanca aj pre slovenských vedcov a výskumníkov.

“Slovensko potrebuje predvídateľnú a dlhodobú víziu podpory aplikovaného výskumu a inovácií. Nová vláda má šancu pristúpiť k tejto oblasti systematicky, a môže začať odbornú diskusiu o konkrétnych opatreniach na podporu aplikovaného výskumu a o nových investíciách v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku,” uzavrela Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka kancelárie AIFP.

Zdroj: AIFP

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár