AIFP zverejnila prevody plnení medzi firmami a zdravotníkmi

Bratislava, 21. júna 2016 – Inovatívne farmaceutické spoločnosti, združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), včera, 20. júna, prvýkrát zverejnili prevody finančných a nefinančných plnení medzi firmami a zdravotníckymi pracovníkmi. Ide o plnenia realizované počas roka 2015, ktoré súvisia s liekmi viazanými na lekársky predpis.

Inovatívny farmaceutický priemysel presadzuje väčšiu transparentnosť. Zverejňovanie sa týka zdravotníckych pracovníkov, teda každého, kto môže predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať lieky (lekári, ošetrovatelia, sestry aj farmaceuti), a zdravotníckych organizácií.

Inovatívne farmaceutické firmy podporujú hlavne výskum a vzdelávanie

V roku 2015 dali inovatívne spoločnosti najviac peňazí na výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo. Dáta za rok 2015 ukazujú, že celkový objem plnení dosiahol takmer 26,4 miliónov eur. Najväčší podiel predstavuje podpora výskumu a vývoja (takmer 17,5 milióna eur), nasledujú podpora vzdelávania (4,4 milióna) a plnenia za poradenstvo (4,4 milióna eur).

Informácie o plneniach jednotlivých spoločností sú dostupné na webstránke www.aifp.sk (sekcia Etika – Transparentná spolupráca).

„Zdravotnícki pracovníci a farmaceutický priemysel dlhodobo spolupracujú na tom, aby sa k pacientom dostávali moderné a bezpečné lieky. Cez zverejňovanie prevodov plnení chceme posilniť dôveru verejnosti v tieto vzájomné vzťahy,“ hovorí Branislav Budke, predseda dozornej rady AIFP.

AIFP zverejňuje tieto údaje podľa pravidiel, ktoré prijala európska stavovská organizácia EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Všetky jej členské spoločnosti musia dodržiavať prísne pravidlá a transparentne zverejňovať prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickým priemyslom.

„Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, a najmä je prospešná pre pacientov. Ukazuje sa to pri výskume a vývoji každého jedného nového lieku, ale aj pri tých, ktoré už sú pacientom dostupné. Táto spolupráca pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a kvalitu života pacientov, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu,“ dopĺňa Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Zdroj: AIFP 

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné fotografie (shutterstock.com)

Pridaj komentár