24. marec – Svetový deň tuberkulózy

Bratislava – 24. marec sa každoročne spája so Svetovým dňom tuberkulózy. Údaje o tomto závažnom infekčnom ochorení sú evidované aj v Národnom registri pacientov s tuberkulózou, ktorého správcom je Národné centrum zdravotníckych informácií.

Vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku potvrdzuje, že výskyt tuberkulózy je zatiaľ pod kontrolou. Aj keď medziročne bol zaznamenaný nárast počtu pacientov s týmto ochorením o 56 prípadov.

Podľa údajov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, ktorý je spracovateľom dát pre národný register, bolo v roku 2013 nahlásených celkovo 401 prípadov tuberkulózy (256 mužov a 145 žien). Novozistených prípadov bolo 341.

V 60 prípadoch išlo o recidívu tuberkulózy. Prevažovala pľúcna forma tuberkulózy (344 prípadov). V 57 prípadoch išlo o mimopľúcnu formu, najčastejšie o tuberkulózu chrbtice (17 prípadov), tuberkulózny zápal pohrudnice (11 prípadov), močovo-pohlavné ústrojenstvo (6 prípadov), či mimohrudníkové lymfatické uzliny (7 prípadov).

Oblasť s najvyšším výskytom tohto ochorenia je Prešovský kraj. Najmenej tuberkulózy zaznamenávame v Trnavskom kraji.

V detskej populácii do 14 rokov sa tuberkulóza vyskytla v 38 prípadoch.

V roku 2013 zomrelo na tuberkulózu 7 pacientov, 27 prípadov bolo registrovaných ako úmrtie pacienta s TBC.

Vyše 8 a pol milióna chorých na TBC

Podľa WHO je tuberkulóza stále jedným z hlavných globálnych zdravotných problémov. Odhaduje sa, že v roku 2012 ochorelo na TBC celosvetovo približne 8,6 milióna ľudí, z toho 1,1 mil. prípadov medzi HIV pozitívnymi pacientmi. 1,3 milióna ľudí jej podľahlo.

Regiónmi s najväčším počtom prípadov TBC boli Juhovýchodná Ázia (29 %), Afrika (27 %) a západné Tichomorie (19 %). Len krajiny ako India a Čína samostatne predstavovali 26 % a 12 % z celkového počtu prípadov.

Výskyt TBC v jednotlivých krajinách sa podstatne odlišuje. Zatiaľčo Južná Afrika a Svazijsko hlásia 1000 alebo viac prípadov na 100 000 obyvateľov, niektoré časti Ameriky, západnej Európy, Japonska, či Austrálie majú menej ako 10 prípadov na 100 000 obyvateľov.

 

Chudobnejšie krajiny a ľudia s HIV

Viac ako 95 % úmrtí na TBC sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. TBC je zároveň hlavnou príčinou úmrtia ľudí s HIV.

Podľa vyjadrení WHO je počet úmrtí na TBC neprijateľne vysoký, keďže väčšine prípadov je možné predísť. Pozitívom zostáva, že za posledných 10 rokov miera nových prípadov TBC klesala v celom svete. V celosvetovom meradle sa od roku 1990 úmrtnosť na TBC znížila až o 45 %. V roku 2012 však bolo celosvetovo zaznamenaných 530-tisíc prípadov TBC u detí do 15 rokov a 74.000 detských úmrtí na TBC.

 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Pridaj komentár