2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

Bratislava – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) organizuje 4. ročník informačnej kampane „Otvorme dvere do sveta autizmu.“ V spolupráci so svojimi partnermi pripravili pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme dňa 30. marca 2011 verejnú zbierku, ktorej výťažok bude venovaný na podporu sociálnych programov pre ľudí s autizmom na Slovensku. Symbolom zbierky sú priehľadné bubliny v tvare polgule s logom SPOSA. Zároveň sa 1. apríla od 13:00 do 17:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutoční podujatie pre verejnosť „Waterball day 2011“, ktorého sa zúčastnia aj mnohé rodiny s autistickými deťmi.

„Svetovým dňom povedomia o autizme OSN vyzýva všetky členské krajiny, aby realizovali opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o tomto ochorení a dosiahnuť včasnú diagnostiku a skorý liečebný zásah u detí postihnutých autistických autistickým syndrómom,“ uviedla v tejto súvislosti Mária Štubňová, predsedníčka Spoločnosti na pomoc ľuďom s autizmom na Slovensku. Myšlienkou Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti a akceptáciu autistov v spoločnosti v snahe začleniť ich a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

2. apríl je oslavou unikátnych schopností osôb s autizmom, kedy sú zapájaní do spoločenských podujatí v krajinách celého sveta. Popri bohatom programe si všetci záujemcovia prostredníctvom simulácie budú môcť vyskúšať, ako autista vníma svet. V tzv. waterballe – v priesvitnom balóne spustenom na vodnú hladinu – je človek izolovaný od zvukov vonkajšieho sveta a jeho hlas sa mu vracia ako ozvena.

SPOSA je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom. Organizácia bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí na celom územi Slovenska v rámci 18 regionálnych centier. Poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s autistickým členom a vyvíja informačnú a osvetovú činnosť. SPOSA je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.

Pridaj komentár