Zmeny v roku 2015: Parkovací preukaz a diaľničná známka pre ŤZP

Držitelia „modrých kartičiek“ – parkovacích preukazov – zbystrite pozornosť! Už len do konca kalendárneho roka 2014 platí, že od platenia poplatku za úhradu používania diaľníc a ciest 1. triedy sú oslobodení IBA tí držitelia parkovacích preukazov, ktorí poberajú peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Pre držiteľov „modrej kartičky“, ktorí neboli oslobodení od platenia poplatku za úhradu používania diaľnic a ciest 1. triedy, a ktorí mohli iba parkovať na vyznačenom parkovacom mieste (symbol vozíčkara), nastávajú od 01.01.2015 potešiteľné zmeny. Od tohto dátumu totiž nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, z ktorého vyplýva, že:

VŠETCI DRŽITELIA PARKOVACIEHO PREUKAZU SÚ OSLOBODENÍ OD PLATENIA POPLATKU ZA ÚHRADU DIAĽNIC, AK SI PODAJÚ NA NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI PRÍSLUŠNÚ ŽIADOSŤ.

V jednotlivých bodoch vám prinášame zjednodušený návod, ako postupovať  pri získaní potvrdenia od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby ste mohli „bezplatne používať diaľnice a cesty 1. triedy“ na Slovensku.

Držitelia parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (tzv. „modrej kartičky“) musia:

  • vyplniť žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za používanie diaľnic a ciest 1. triedy pre držiteľov parkovacieho preukazu (vzor žiadosti nájdete na www.dialnicnenalepky.sk),
  • doložiť kópiu parkovacieho preukazu a kópiu technického preukazu vozidla.

Praktická rada

Držiteľ parkovacieho preukazu sa môže prepravovať jedným alebo viacerými autami. Ak sa prepravuje viacerými autami, môže k žiadosti o oslobodenie od úhrady za používanie diaľníc a ciest 1. triedy priložiť viacero kópií technických preukazov áut (napr. rodinných príslušníkov a pod.)

Kam zaslať žiadosť

Vyplnenú žiadosť (spolu s kópiou parkovacieho preukazu a technického preukazu vozidla, resp. s kópiami viacerých technických preukazov) je potrebné zaslať na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť následne zašle držiteľovi parkovacieho preukazu (na adresu, ktorú uviedol v žiadosti) Potvrdenie o registrácii vozidla.

Dôležité upozornenia:

  • počas jazdy po diaľnici alebo ceste 1. triedy, musí byť (vo vozidle) prítomná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o výnimku požiadala,
  • držiteľ parkovacieho preukazu musí mať pri sebe preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), parkovací preukaz potvrdenie o registrácii z NDS,
  • parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná,
  • parkovací preukaz sa smie v osobnom motorovom vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Ak sa vozidlo práve nepoužíva na tento účel, vodič je povinný parkovací preukaz z viditeľného miesta odstrániť (odložiť).

 

Mali by ste vedieť, že…

…doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz v zmysle platnej legislatívy.

SLOVENSKÝ PACIENT pre vás pripravuje ďalšie články o tom, aké sú výhody parkovacieho preukazu a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Fotografie: shutterstock.com, google.com

Pridaj komentár