Žilinská nemocnica vyrokovala nové podmienky so VšZP

(Zdroj foto: FNsP Žilina)

Žilina/Bratislava, 3. apríl 2018 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline podpísala novú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Partneri sa dohodli na zmluvnom vzťahu v záujme zlepšenia a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

„Intenzívne sme sa snažili o vyrokovanie čo najlepších podmienok. Poisťovňa síce nebola ochotná akceptovať všetky naše požiadavky a potreby, no podarilo sa nám dohodnúť vyššie financovanie ako v predošlých rokoch. Pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a ďalšie skrátenie čakacích dôb však potrebujeme viac peňazí. Napriek obmedzeným zdrojom, robíme maximum, aby sme mohli zachovať aktuálnu dostupnosť a zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ uviedol.

Žilinská nemocnica mala historický rok

Výkonnosť nemocnice sa výrazne zvýšila, či už ide o hospitalizovaných pacientov, alebo operačné výkony. Nemocnica v súčasnosti pomáha väčšiemu počtu ľudí, no stále je nedofinancovaná.

Podľa riaditeľa Igora Stalmašeka sú problémy najmä v nastavení úhradového mechanizmu, keďže žilinská nemocnica má nielen veľký modernizačný dlh, ale aj historicky zle nastavené ceny s poisťovňami.

„Napriek tomu, že s finančným balíkom, ktorý nám VšZP pridelila, nie sme úplne spokojní, hrozilo, že bez podpisu zmluvy by sme nemohli pacientom poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť. Preto sme pristúpili k dohode. Nechceme, aby sa pacienti stali v tomto vzťahu rukojemníkmi a bola im obmedzená zdravotná starostlivosť. Pevne však veríme, že poisťovňa si na základe našich ďalších výsledkov uvedomí rozsah potrebných zmien,“ uzavrel I. Stalmašek.

Žilinská nemocnica najhoršia medzi veľkými nemocnicami

V poslednom hodnotení nemocníc, realizovanom Inštitútom INEKO, ktorého výsledky zverejnili koncom roku 2017, skončila žilinská nemocnica spomedzi 11 štátnych a fakultných nemocníc na poslednom mieste. Dôvodom boli nízke bodové zisky vo viacerých ukazovateľoch, ako rehospitalizovanosť do 30 dní, reoperovanosť, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu, úmrtnosť po preložení z JIS, pokuty od ÚDZS a celková spokojnosť pacientov.

Zdroje:

http://www.fnspza.sk/

http://www.ineko.sk/

Pridaj komentár