Žiaci povedali drogám – NIE!

Problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva SR ešte v minulom roku vyhlásil v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ celoslovenskú súťaž „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž bola určená pre 7. ročníky základných škôl.

Do súťaže sa prihlásilo viac ako 350 siedmich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Umelecká súťaž mala veľmi dobrý ohlas nielen u žiakov základných škôl, ale aj u koordinátorov protidrogovej prevencie.

Cieľom kampane bolo vytvoriť aktívny protidrogový postoj, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykovým látkam u mladistvých a detí, resp. zastaviť experimentovanie s návykovými látkami.

Odborná komisia vybrala tri najlepšie protidrogové nástenky 7. ročníkov základných škôl. Prvé miesto získala IV. Základná Škola Senica, Mudrochová ul. 19. Názov nástenky: Neprekroč tento múr – cena VšZP.

 

 

Na základe odborných prieskumov bolo zistené, že najčastejšie dôvody pre experiment s drogami (legálnymi, nelegálnymi) u detí a mládeže sú:

– zvedavosť,

– chcú skúsiť, čo to s nimi „urobí“,

– vyvolanie lepšej nálady,

– riešenie svojich problémov,

– nuda,

– aby na seba upozornili.

 

Víťazi s riaditeľkou WHO na Slovensku, MUDr. Darinou Sedlákovou (uprostred).

 

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár