ZDRAVOTNÍCTVO: Nemocnice Levice a Topoľčany budú rušiť lôžka

NITRA 4. apríla (SITA) – Nemocnice Levice a Topoľčany sú stále zadlžené. Ich dlh k 31. decembru 2010 spolu dosiahol 1, 6 mil. eur a červené čísla pretrvávali aj v januári a februári. Horšia situácia je v Leviciach. Vznikla tým, že nemocnica neskoro sprevádzkovala vlastný CT prístroj, dovtedy sa zadlžovala. Nemocnice zároveň z rôznych dôvodov doteraz neotvorili verejné lekárne, z ktorých mohli mať slušný príjem. V Leviciach by tak mali spraviť k 1. máju, v Topoľčanoch ešte neskôr.

Nemocnice Levice a Topoľčany spravuje od marca 2010 nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami, n. o., ktorú zriadil Nitriansky samosprávny kraj. Jej riaditeľka Marta Eckardtová verí, že spolu s ukončením vykurovacej sezóny sa hospodárske výsledky zlepšia. Pripúšťa, že niektoré lôžkové oddelenia v nemocniciach budú musieť k 1. septembru zrušiť, zatiaľ rokujú s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Prepúšťanie zamestnancov však podľa nej nehrozí.

Dôvodom nepriaznivého hospodárskeho výsledku je podľa Eckhardtovej fakt, že Všeobecná zdravotná poisťovňa výrazne znížila objem preplácaných výkonov. Okrem toho zaviedla systém osobitne hradených výkonov, do ktorých spadá jednodňová zdravotná starostlivosť a hospitalizácie do 96 hodín. Ceny sú o 30 až 50 % nižšie ako za ukončené hospitalizácie. Nemocnice zaťažuje aj odvodová povinnosť za neaktívnu pracovnú pohotovosť. „V našom prípade to, bohužiaľ, predstavuje veľmi výraznú sumu, ktorou zaťažujeme naše náklady,“ povedala Eckhardtová.

Pridaj komentár