Zdravotné účinky cvičení Falun Gong

Čoraz viac Európanov dnes vyhľadáva – popri klasickej západnej medicíne – aj iné, alternatívne spôsoby liečby a prevencie. Ľudia menia svoju stravu, používajú bylinky, vyhľadávajú akupunktúru, absolvujú terapiu farbami, chodia na masáže, cvičia jógu, navštevujú chiropraktikov, či ayurvédskych lekárov. V poslednom období si po celom svete získava popularitu aj ďalší alternatívny spôsob zlepšovania zdravia – čchi-kung. Vďaka pozoruhodným zdravotným výsledkom, ktoré prináša, si predstavíme v súčasnosti jeho najpopulárnejšiu prax – Falun Gong.

Falun Gong

Falun Gong (nazývaný tiež Falun Dafa – v preklade Veľká (kultivačná) cesta Kolesa Zákona) je kultivačná prax mysle a tela. Pojem kultivácia (kultivačná prax) môže byť nám, „západniarom“, menej zrozumiteľný; v povrchnejšom zmysle ju však môžeme chápať ako metódu sebazdokonaľovania.

Podobne ako klasické čínske praxe, aj Falun Gong je hlboko zakorenený v tradičnej kultúre, a je v súlade so zákonitosťami vesmíru. Dôkazom univerzálnosti tejto praxe je rýchly nárast jej popularity a stúpencov. Od roku 1992, keď bola pánom Li Chung-Č predstavená verejnosti, do roku 1999, keď začala byť kruto prenasledovaná čínskym komunistickým režimom, presiahol počet jej stúpencov 70 miliónov ľudí.

Obľúbenosť a úspešnosť praxe stojí na univerzálnych princípoch vesmíru – Pravdivosti, Súcite a Znášanlivosti. Nie je potom prekvapujúce, keď sa tejto praxi venujú ľudia v 114-tich krajinách po celom svete.

Súčasťou metódy sú 4 pokojné cvičenia v stoji a jedno v sede, tzv. meditácia. Všetky slúžia na premenu energie tela. Dôraz sa kladie predovšetkým na kultiváciu (zlepšovanie) charakteru, nasledovaním spomenutých princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti. Ukazuje sa, že cvičenia nebudú mať očakávané výsledky na úrovni tela, ak k zmene nepríde aj na úrovni mysle. Inými slovami, zdravotné účinky Falun Gongu sú priamo späté so zlepšením charakterových vlastností.

Falun Gong cvičenie 2

Zdroj foto: Falungong.cz

Účinky Falun Gongu na zdravie

Väčšina tých, ktorí sa venujú praxi Falun Gong (a nasledujú jeho požiadavky na charakter), zaznamenala výrazné zlepšenie svojho zdravotného stavu. Svedčia o tom početné prípady ľudí, ktorí sa vyliečili z ťažkých, a dokonca zdanlivo nevyliečiteľných chorôb. Dokumentujú to mnohé individuálne príbehy praktizujúcich, ako i viaceré štúdie skúmajúce vplyv Falun Gongu na zdravie. Presný mechanizmus, akým Falun Gong lieči choroby, nie je modernou medicínou úplne preskúmaný, ale jeho účinky sú jasné a merateľné.

Prieskumy

Koncom deväťdesiatych rokov sa v Číne uskutočnilo viacero štúdií o vplyve Falun Gongu na zdravie. Prvý lekársky prieskum sa uskutočnil v roku 1998 v Pekingu. Podľa tohto prieskumu, 93,4 % z 12 731 zúčastnených malo spočiatku nejakú chorobu a 49,8 % trpelo najmenej troma chorobami. Potom, ako sa naučili cvičenia Falun Gongu, sa ich zdravotný stav príznačne zlepšil.

Zlepšenie stavu bolo zaznamenané u 99,1 % praktizujúcich, kompletné vyliečenie dosiahlo 58,5 % praktizujúcich. Z porovnania zdravotného stavu ľudí predtým a potom, ako začali praktizovať Falun Gong, vyplynulo, že 80,3 % zúčastnených zaznamenalo zlepšenie. Z toho miera tých, ktorí sa cítili „veľmi energickí“, vzrástla z 3,5 % pred praktizovaním na 55,3 % po praktizovaní tejto metódy. Prieskum ďalej ukázal, že 12 287 ľudí, teda 96,5 % zo zúčastnených, sa cítilo po cvičení psychicky lepšie. Počet ľudí, ktorí začali praktizovať Falun Gong v Číne, každý rok stúpal. Miera tohto rastu sa dokonca zrýchľovala.

Zaujímavé sú aj závery o ušetrených štátnych výdavkov na zdravie. Podľa prieskumu, praktizujúci Falun Gongu ušetrili 3270 yuanov na zdravotnú starostlivosť na osobu za rok (yuan mal v dobe prieskumu hodnotu asi 0,12 dolára, pričom priemerný zárobok bol približne 500 yuanov mesačne). Milióny praktizujúcich Falun Gong teda ušetrili miliardy dolárov, určených na zdravotnú starostlivosť.

Iný typ prieskumu bol uskutočnený na Taiwane. Z 1182 zúčastnených 72 % praktizujúcich Falun Gong použilo zdravotnú kartu poistenca len raz, pritom taiwanská karta dovoľuje šesť návštev lekára (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) za rok. Využitie zdravotnej starostlivosti zo strany praktizujúcich bolo asi polovičné oproti bežnému priemeru. V správe sa tiež zdôrazňuje, že Falun Gong má výrazný vplyv na elimináciu nezdravých návykov a závislostí.

Falun Gong cvičenie 4

Zdroj foto: Falungong.sk

Dve osobné skúsenosti na záver

„Len mesiac po tom, čo som začal kultivovať univerzálne princípy Falun Gong – Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť, moja choroba (leukémia), ktorú nevedela vyliečiť moderná medicína, a ktorá stála moju rodinu desaťtisíce dolárov, bola úplne preč,“ povedal praktizujúci z pevninskej Číny.

„Donedávna som mal osteonekrózu druhého stupňa (degenerácia kostného tkaniva) na oboch bedrách, a takmer rok som bol prakticky paralyzovaný. Avšak už po troch-štyroch dňoch, ako som začal praktizovať Falun Gong, som zahodil svoje barly, a opäť som bol schopný chodiť,“ dosvedčil iný praktizujúci z pevninskej Číny.

Pridaj komentár