ZDRAVIE: Viac ako polovica drogovo závislých sú nezamestnaní

Bratislava 12. decembra (TASR) – Viac ako polovica drogovo závislých sú nezamestnaní. V roku 2010 bolo v tejto kategórií hlásených 1372 liečených mužov a žien. Celkovo sa vlani liečilo 2266 užívateľov drog. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 
Najviac rozšírené boli pritom medzi liečenými drogy zo skupiny opiátov, z ktorých sa najčastejšie vyskytuje heroín. Zo závislostí od návykových látok sa aj v roku 2010 liečilo viac mužov ako žien. Priemerný vek liečených drogovo závislých pacientov je 27 rokov. Najviac liečených užívateľov drog, viac ako 600, je však v kategórii od 20 do 24 rokov. „Počet liečených mladistvých do 14 rokov klesol v sledovanom období od roku 2000 z 28 na 19, počet liečených vo veku od 15 do 19 rokov klesol o viac ako 100 pacientov,“ uviedol Peter Gschwendt z NCZI. Najmladší užívatelia drog sú závislí od konope, ľudia s priemerným vekom 24 rokov užívajú najčastejšie prchavé látky, starší zas pervitín.
Liečení pochádzajú najčastejšie z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Z hľadiska úrovne ukončeného vzdelania tvoria podľa Gschwendta najpočetnejšiu skupinu pacienti s ukončeným základným vzdelaním a so stredným vzdelaním bez maturity. Takýchto prípadov bolo vlani 1708. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa malo 11 liečených, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovalo 30 liečených závislých, pričom u 122 ľudí sa stupeň vzdelania nezistil.
„Naďalej prevláda najčastejší spôsob užívania primárnej drogy injekčnou formou,“ informoval Gschwendt. V roku 2010 bolo užívanie drogy injekčne udaných u 924 prípadov, fajčením u 593 a šnupaním u 407 prípadov.

Pridaj komentár