ZDRAVIE: Svetový deň boja proti rakovine bude v znamení propagácie prevencie

Bratislava 2. februára (TASR) – Liga proti rakovine (LPR) sa opätovne pripojila k iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a ďalších subjektov v 120 krajinách. Jej cieľom je, aby sme nielen v sobotu 4. februára počas Svetového dňa proti rakovine, ale počas celého roka mysleli na prevenciu a prostredníctvom nej využili možnosť predísť hrozbe, ktorú so sebou onkologické ochorenie prináša. Pre TASR to uviedla PR manažérka LPR Martina Myjavcová – Slušná.
„V sobotu 4. februára, počas Svetového dňa proti rakovine, si pripomenieme potrebu prevencie a boja proti tomuto vážnemu celosvetovému ochoreniu. Tento rok posolstvo spočíva v odporúčaní na spojenie síl všetkých zainteresovaných subjektov – verejnosti, organizácií a vlád pod headline Spoločne to dokážeme,“ zdôraznila. 
Rakovina patrí medzi ochorenia, ktoré sa často označujú ako „choroby spôsobené životným štýlom“. „Sú to tie, ktorým sa vo väčšine prípadov dá predísť, ak vylúčime zo života rizikové faktory akými sú fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nezdravé stravovacie návyky, telesná nečinnosť a následná obezita,“ dodala. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera vo svete ročne na choroby spôsobené zväčša nesprávnym životným štýlom až 36 miliónov ľudí a podľa trendu sa dá očakávať ďalší nárast. 
„Ak zaujmeme len pasívny postoj a nebudeme nič robiť, celosvetovo sa očakáva diagnostikovanie 26 miliónov nových prípadov a 12 miliónov úmrtí do roku 2030, s najväčším nárastom ochorenia v krajinách s nízkou a strednou úrovňou života. Viac ako 30 – 40 percentám onkologických ochorení sa dá predísť prevenciou a každé tretie ochorenie môže byť vyliečené vďaka skorej diagnostike a liečbe,“ uviedla Myjavcová – Slušná.
Dodala, že tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa nesie v duchu spoločného úsilia v spojení sa v boji proti rakovine vyjadreného heslom Spoločne to dokážeme. „Táto výzva je určená nielen jednotlivcom, ale i vládam a organizáciám, aby niečo urobili s alarmujúcou situáciou – každý musí prispieť svojou časťou,“ vysvetlila. Cieľom je apelovať nielen na ľudí, aby si viac všímali svoje zdravie a vyhýbali sa rizikovým faktorom, nezanedbávali preventívne prehliadky, nechali sa očkovať proti infekčným chorobám, ale aj na vlády, ktorých povinnosťou je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, skríningové programy, programy kontroly rakoviny, zabezpečiť prístup pacientov k presnej diagnostike, liečbe, rehabilitačným programom i paliatívnej starostlivosti. 
„Nie je to len naivná predstava… Keby si ľudia od mladosti navykli na zdravý životný štýl, zdravšie sa stravovali, nefajčili, alkohol konzumovali v menšej miere, vyhľadávali a využívali prístup k organizovaným skríningovým programom, mnohým by to zachránilo život,“ zdôraznila. Liga proti rakovine sa podľa nej na prevenciu zameriava nielen 4. februára, ale počas celého roka. K jej preventívnym aktivitám patria edukačné prednášky pre žiakov a študentov realizované v Centrách pomoci LPR, onkologická výchova na školách, poradenstvo v rámci Linky pomoci, edukačné materiály zamerané na konkrétne ochorenia i prevenciu a v neposlednom rade aj každoročne realizované edukačné a preventívne kampane, upozorňujúce na známe rizikové faktory.

Pridaj komentár