ZDRAVIE: Stredné školy majú novú možnosť dozvedieť sa viac o antikoncepcii

Bratislava 26. septembra (TASR) – Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku a spoločnosť Bayer HealthCare chcú zvýšiť informovanosť slovenských tínedžerov v oblasti plánovaného rodičovstva a prevencie pohlavných chorôb. 
V rámci projektu Výzva pre stredné školy tak 500 škôl vyzvali, aby do učebných osnov zaradili aj hodiny plánovaného rodičovstva. Školy dostali aj metodické podklady, ktoré majú pedagógom pomôcť pri tejto výučbe. Učitelia sa môžu prihlásiť na praktický výcvik, aby s týmito materiálmi vedeli pracovať. 
„Nie je náhodné, že vo všetkých krajinách venujú výchove a vzdelávaniu mládeže v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia mimoriadnu pozornosť. Preto by sme boli radi, keby aj na Slovensku učitelia a študenti dostali vyčerpávajúce odborné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane informácií o sexuálne prenosných ochoreniach, plánovanom rodičovstve, ochrany pred sexuálnym zneužívaním alebo nechceným tehotenstvom,“ informovala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa antikoncepcie sa na internetovej stránke www.antikoncepcia.sk spúšťa sekcia pre školy, ktorá má pedagógom poskytnúť informácie, rady a materiály na podporu vo vzdelávaní o antikoncepčných metódach.
Podľa odborníčky na sexuálnu výchovu Evy Poliakovej na Slovensku narastá počet dospievajúcich dievčat a chlapcov, ktorí začínajú so sexuálnym životom skôr, ako sú na to mentálne, emocionálne a fyzicky pripravení. „Experimentujú so svojou sexualitou striedaním sexuálnych partnerov, ignorovaním antikoncepcie a prevencie pohlavne prenosných chorôb,“ dodala Poliaková. 
Medzinárodný prieskum Bezradní alebo informovaní: Tvoje právo byť informovaný, ktorý sa konal v apríli a v máji 2011 formou 6026 rozhovorov medzi mladými ľuďmi v 29 krajinách sveta, ukázal, že 60 percent opýtaných Európanov by informácie o antikoncepcii hľadalo na internete. Podľa 20 percent európskych respondentov zas škola nevytvára vhodné prostredie na otázky o sexe, 39 percent mladých ľudí nemá v škole sexuálnu výchovu. Takmer štvrtina mladých ľudí v Európe, ktorí sa zapojili do prieskumu, uviedla, že bariérou pri získavaní presných a objektívnych informácií o antikoncepcii je to, že „sa cítia príliš zahanbene na to, aby sa opýtali“.
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 42 percent mladých Európanov malo nechránený pohlavný styk s novým partnerom. Oproti výsledkom z minulého roka sa tento údaj zvýšil o šesť percent. Najčastejšími dôvodmi pohlavného styku bez antikoncepcie bolo jej neschvaľovanie, odmietnutie jedným z partnerov alebo opitosť a zábudlivosť.

Pridaj komentár