Zdravie: Rodičia postihnutých detí by mali dostať od lekára informácie o možnej pomoci

Bratislava 2. augusta (TASR) – S cieľom skvalitniť informovanosť rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa so zdravotným znevýhodnením Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravilo odborné usmernenie o postupe lekára pri informovaní o dôležitosti zapojenia sa rodiča do výchovnej, psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci a prevencie, ktorú poskytujú špeciálno-pedagogické centrá. Súčasťou postupu je informovanie o pôsobení poradenských centier, špecializovaných neziskových inštitúcií a občianskych združení, ktorých zoznam je na webových sídlach MZ SR. Informácie, ktoré napomáhajú lepšej orientácii rodiča, ako napríklad rozpoznanie varovných signálov pri jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia, respektíve porúch u dieťaťa sa budú postupne dopĺňať. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR bude aktualizovaný aj zoznam poradenských centier, špecializovaných neziskových inštitúcií a občianskych združení. V prípade potreby sa rodičia môžu poradiť s ošetrujúcim lekárom dieťaťa alebo so sestrou ako sa orientovať v zozname. Rodičia by sa mali na základe odporučenia ošetrujúceho lekára čo najskôr obrátiť na špecialistu v špeciálno-pedagogickom respektíve pedagogicko-psychologickom poradenskom centre. TASR informovala hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Pridaj komentár