Počas kampane Deň zodpovednosti nemala krvný tlak v norme štvrtina ľudí

Bratislava 8. augusta (TASR) – Počas kampane Deň zodpovednosti nemala hodnoty krvného tlaku v norme viac ako štvrtina účastníkov. Vysoký tlak namerali u 16,7 percenta účastníkov, častejšie sa vyskytoval u mužov. Takmer 57 percent účastníkov malo ideálny tlak.

Kampaň Deň zodpovednosti, ktorá sa konala 2. júla, zorganizoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci so Slovenským združením piva a sladu. Počas tohto dňa pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku uskutočnili 3539 vyšetrení a rozdali takmer 4000 informačných letákov. Zámerom organizátorov kampane bolo informovať verejnosť o škodlivých následkoch nadmerného užívania alkoholu a ukázať im možnosti prevencie. „Spoločne sme dokázali, že môžeme zlepšiť situáciu v oblasti nadmerného užívania alkoholických nápojov,“ uviedol vedúci Odboru podpory zdravia z ÚVZ Róbert Ochaba. Do kampane sa zapojilo najviac ľudí na východnom Slovensku. Najstarší účastník kampane mal 95 rokov.

Pracovníci odborov podpory zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci kampane celkom vyšetrili 1729 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy (GGT) v krvi (690 mužom a 1 039 ženám) a 1810 záujemcom odmerali tlak krvi (730 mužom a 1 080 ženám). Priemerný vek účastníkov kampane bol 45,9 rokov. Dotazník týkajúci sa konzumácie alkoholu vyplnilo 1843 respondentov (806 mužov a 1037 žien). V rámci dotazníku boli aj otázky súvisiace s konzumáciou alkoholu. Na otázku „Ako často konzumujete alkoholický nápoj?“ 17,7 percenta účastníkov kampane uviedlo, že nepije alkohol vôbec.

V piatich mestách – Bratislave, Trnave, Žiline, Prešove a Košiciach Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zabezpečilo aj špeciálnu hliadku zloženú z anjela a policajtky, ktorá rozdávala informačné letáky a kontakty na miesta, kde sa o tejto téme môžu dozvedieť viac. Počas kampane v niektorých mestách pracovníci odborov podpory zdravia merali aj pulz, BMI, WHR index a celkový cholesterol. V spolupráci s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši mali účastníci kampane možnosť otestovať si množstvo alkoholu v dychu pomocou alkoholtestera policajnou hliadkou. Mestská polícia v Martine oslovovala verejnosť otázkami o zneužívaní alkoholu, a to v smere nedodržiavania zákona a negatívneho vplyvu na zdravie. K dispozícii mali špeciálne okuliare navodzujúce ilúziu 1,5 promile alkoholu v krvi. Kto chcel, mohol si vyskúšať s okuliarmi slalom medzi kužeľmi.
TASR informácie poskytol ÚVZ SR.

Pridaj komentár