ZDRAVIE: Pacienti chcú byť zastúpení v Kategorizačnej komisii

Bratislava 29. júna (TASR) – Pacientske organizácie požiadali otvoreným listom vládu SR, parlamentný zdravotnícky výbor a ministerstvo zdravotníctva o začlenenie zástupcov pacientov do procesu tvorby zákonov a zdravotnej politiky štátu. Chceli by byť tiež súčasťou Kategorizačnej komisie pre lieky, ktorá rozhoduje o ich cenách.
Občianske združenie Slovenský pacient, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a predsedovia 25 pacientskych organizácií na Slovensku v liste upozorňujú na zhoršujúce sa postavenie pacientov na Slovensku. Ako príklad uvádzajú nárast doplatkov za lieky. OZ Slovenský pacient preto odporúča, aby sa doplatky už nezvyšovali. „Napríklad pri onkologických liekoch tvorí nárast doplatkov 12 percent, ale pritom ceny poklesli o šesť percent,“ uviedli zástupcovia pacientov. Dosah zvyšovania doplatkov sa podľa nich týka aj pacientov so srdcovo-cievnych chorobami, pričom počet úmrtí v dôsledku týchto chorôb je na Slovensku jeden z najvyšších spomedzi krajín OECD.
„Keď sa pozrieme na štatistiky, výdavky za lieky na jedného obyvateľa vzrástli podľa údajov OECD na Slovensku od roku 2000 do roku 2009 o 7,9 percenta a sú 4,4 percenta nad úrovňou priemeru krajín OECD. Priemerný podiel výdavkov na lieky v krajinách OECD pritom klesol o 1,5 percenta,“ zdôraznil predseda Správnej rady OZ Slovenský pacient Vladimír Halász.
Súčasťou otvoreného listu je aj definovanie niekoľkých okruhov problémov v oblasti lekárskej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Problémom je podľa nich zavádzanie skrytých poplatkov za telefonické objednanie termínov u lekárov, postupné narušovanie práva pacienta na slobodný výber lekára prvého kontaktu, ale aj oblasť bezpečnosti pacienta v nemocničnom prostredí. Iniciátori a signatári otvoreného listu odporúčajú zamerať sa na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií, preležanín a pádov v nemocniciach. Východisko zo súčasnej nepriaznivej situácie vidia v zohľadnení podnetov v pripravovanej legislatíve a pri zavádzaní zmien v zdravotnom systéme. 
TASR informácie poskytlo OZ Slovenský pacient.

Pridaj komentár