ZDRAVIE: Navrhované zmeny v cenotvorbe liekov sa nepáčia farmapriemyslu ani MH SR

Bratislava 30. augusta (TASR) – Zmeny v cenotvorbe liekov, ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva, sa nepáčia asociáciám farmaceutického priemyslu ani ministerstvu hospodárstva. Upozorňujú, že zmena v referencovaní cien liekov, ktoré sa v súčasnosti určujú na základe druhej najnižšej ceny v Európskej únii, povedie k ďalšiemu zníženiu cien liekov, čo môže spôsobiť ich zvýšený vývoz do zahraničia. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje referencovanie na základe priemeru troch najnižších cien v EÚ.
Farmaceutické asociácie ADL, SAFS a GENAS upozorňujú, že už zníženie cien na súčasnú úroveň viedlo k „výraznému“ reexportu liekov. „Novela, aj keď sa zdá na prvý pohľad spravodlivejšia, prinesie ďalšie zníženie u viac ako 800 cien liekov oproti súčasnosti, čím príde k ďalšiemu navýšeniu vývozu liekov zo Slovenska a ohrozeniu slovenských pacientov,“ uviedli asociácie v rámci pripomienkovania novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. V dôsledku toho majú byť lieky atraktívnejšie pre vývoz.
Ako poukázalo ministerstvo hospodárstva, zatraktívnenie liekov ako vývozného artiklu je v rozpore s politikou štátu. Taktiež tvrdí, že ďalšie zníženie by mohlo viesť aj k odchodu niektorých liekov z trhu, keďže výrobcovia ich tu nebudú chcieť z ekonomických dôvodov ponechať, čo by viedlo k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti. MH SR preto navrhuje, aby sa ceny referencovali na základe priemeru štyroch najnižších cien v rámci EÚ. Asociácie farmapriemyslu zase navrhujú určovanie cien na základe tretej najnižšej ceny v EÚ.
Ministerstvo zdravotníctva plánuje okrem zmeny cenotvorby liekov zaviesť aj pravidlá pre vývoz liekov zo Slovenska, čím chce zabrániť ich vývozu do zahraničia. Vývoz liekov sa má preto po novom monitorovať, s čím počíta návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Vývoz lieku sa nemá povoliť, ak bude na Slovensku jeho nedostatok. ADL, SAFS a GENAS však tvrdia, že toto opatrenie voči reexportu nebude platiť, kým ho neschváli Európska komisia vzhľadom na to, že ide o obmedzenie voľného pohybu tovaru.
Ako vyplýva z návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, cena liekov by na Slovensku nemala byť vyššia ako priemer troch najnižších cien v Európskej únii. Tento princíp sa dotýka aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pred vlaňajšou reformou liekovej politiky sa na Slovensku ceny stanovovali na základe porovnávania šiestich najnižších cien v únii a podľa tohto priemeru sa určovali pre domáci trh, po reforme nesmeli prekročiť úroveň druhej najnižšej ceny v EÚ.
Cieľom návrhu má byť zavedenie spravodlivejšej metódy stanovovania cien liekov zohľadňujúcej zmeny cien v iných členských štátoch a zmeny výmenných kurzov. „Navrhované úpravy nijakým spôsobom nemenia pôvodný zámer zákona, ktorý spočíval najmä v sprísnení regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a tiež v zadefinovaní osobitného procesu rozhodovania vo veciach kategorizácie, vrátane zavedenia elektronickej formy komunikácie,“ uviedlo ministerstvo.

Pridaj komentár