ZDRAVIE: Merania odhalili obezitu u 6,5 percenta školákov

Bratislava 19. júla (TASR) – Vlaňajšie merania medzi sedem- až 18-ročnými školákmi ukázali, že 6,5 percenta z nich je obéznych. Z celkového počtu 18.125 skúmaných žiakov obezitu zistili u 1173 z nich, z toho u 596 chlapcov a 577 dievčat. „V realizácii celoštátnych antropometrických prieskumov je nutné pokračovať aj v budúcnosti, pretože iba ich prostredníctvom možno získať referenčné štandardy potrebné na sledovanie takého závažného problému, akým je nadhmotnosť a obezita detskej a dorastovej populácie,“ uviedol zastupujúci hlavný hygienik Ivan Rovný.
Ako nedávno poukázali viacerí odborníci, viac ako polovica školákov si dáva každý deň sladkosti a tretina ich zapíja presladenými malinovkami. Pripomenuli, že pre pedagógov a vedúcich školských jedální je v ére školských bufetov a silnej reklamy čoraz ťažšie dokázať školákom, že nie všetko chutné je pre nich dobré. Preto vznikol plagát potravinovej pyramídy, podľa ktorého sa deti naučia rozoznávať význam potravín.
V spodnej časti pyramídy sa nachádzajú potraviny, ktoré by mali v jedálnom lístku prevládať: celozrnné obilniny, ryža, rastlinné tuky a zemiaky. O poschodie vyššie je ovocie a zelenina, nasledujú mliečne a mäsové výrobky. Na vrchole pyramídy sa nachádza biele pečivo, sladkosti a slané maškrty.
Zo štúdie Stravovacie zvyklosti Slovákov 2009 vyplýva, že napriek neustále propagovanému zdravému životnému štýlu na Slovensku pretrváva trend konzumovania v prvom rade chutných ako zdravých jedál. Pre takmer dve tretiny Slovákov je dôležitá predovšetkým chuť, aj keď je jedlo menej zdravé. Konzumácia zdravých jedál je veľmi dôležitá pre takmer štvrtinu obyvateľov Slovenska, sú to prevažne ženy a ľudia, ktorí dbajú o svoju hmotnosť a zdravú výživu.

Pridaj komentár