ZDRAVIE: Lekárnici žiadajú premiérku o stiahnutie nového zákona o liekoch

Bratislava 6. júna (TASR) – Slovenská lekárnická komora žiada v otvorenom liste premiérku Ivetu Radičovú o stiahnutie návrhu nového zákona o liekoch z dielne ministerstva zdravotníctva z rokovania vlády a nariadiť jeho prepracovanie. Za najvážnejší problém považujú lekárnici to, že jeho ustanovenia „sledujú výhradne komerčné ciele a legalizujú postupy, ktoré doposiaľ predstavovali obchádzanie a porušovanie zákona“. Poukazujú tiež na nedostatočnú odbornú diskusiu pri príprave právnej normy, ako aj na nezapracovanie pripomienok z medzirezortného pripomienkovania. 
Moderný zákon by podľa lekárnikov nemal účelovo legalizovať aktivity konkrétnych prevádzkovateľov lekární, napríklad v podobe tzv. vernostných systémov. Upozorňujú, že tie slúžia iba na ovládnutie trhu. „Okrem toho, pre spotrebiteľa sú vernostné systémy len fiktívnou výhodou a skôr majú potenciál zvyšovať spotrebu liekov. Navyše nezohľadňujú ani štandardy modernej farmácie a vývoj v Európskej únii, ktorý jednoznačne smeruje k potláčaniu komerčných aktivít v lekárenstve,“ píše sa v liste šéfa komory Tibora Czuľbu.
„Ak by návrh prešiel v predloženej podobe, hrozí ďalšia monopolizácia lekárenstva a takisto aj jeho možná kartelizácia, s priamymi dôsledkami v podobe zvyšovania bezpečnostného rizika pre pacienta, znižovania vplyvu regulátora na cenotvorbu lieku či priameho negatívneho dopadu na štátny rozpočet,“ konštatoval Czuľba. Tvrdí, že prípadné prijatie zároveň vytvorí priestor pre lobistov ekonomicky silných spoločností na korupciu úradníkov na úseku štátnej správy.
Lekárnici okrem toho požadujú dôslednejšie nastavenie kvalifikačných požiadaviek. „Legislatívne nastavenie zvýhodňujúce niekoľko subjektov vedených laikmi, povedie k monopolizácii trhu a takisto aj k zníženiu vplyvu regulátora, čo následne povedie nielen k zníženiu kvality, ale aj k zníženiu teritoriálnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti,“ upozorňujú. Nový zákon tiež podľa nich nezníži cenovú dostupnosť liekov na Slovensku, naopak má z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko nárastu cien liekov. Návrh zákona vraj nie je ani v súlade s Ústavou SR, ani s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Pridaj komentár