Zdravé oči už v škôlke

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spúšťa – vďaka podpore ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a spolupráci s partnermi ­– celoslovenský projekt Zdravé oči už v škôlke. Ide o preventívne merania zraku detí v materských školách. Bezplatné, screeningové merania budú realizované bezdotykovo – prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Cieľovou skupinou projektu sú deti z materských škôl vo veku 3 až 6 rokov, ktoré absolvujú screening na základe predchádzajúceho informovaného súhlasu rodičov. Odborní zamestnanci ÚNSS im – vychádzajúc z výsledkov merania – odporučia, či je potrebné absolvovať vyšetrenie u očného lekára. V priebehu mesiacov máj – december 2014 plánuje ÚNSS v rámci celého Slovenska navštíviť 95 materských škôl a preventívne vyšetriť zhruba 6 000 detí.

 

Čím skôr, tým lepšie

Pri viacerých existujúcich alebo začínajúcich vývinových poruchách zraku detí len včasné odhalenie umožňuje efektívnu liečbu. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy sa na zrak dieťaťa začne klásť väčší dôraz. Pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy je však v tomto veku už veľmi malá – čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým nižšia je aj šanca na ich úplné odstránenie. Takto môžu následky pretrvávať počas celého života človeka.

„Je našou ambíciou, aby sa prevencia očných ochorení stala súčasťou životného štýlu, aby informovanosť o rizikových faktoroch dosahovala vyššiu úroveň. Je skvelé, že tento projekt sa zameriava na deti a na včasný záchyt problémov, ktoré je možné odstrániť a liečiť,“ zdôrazňuje ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, ktorá svojou iniciatívou podporila realizáciu preventívnych meraní zraku detí.

„Na Slovensku máme dostatok  špecialistov, modernú medicínsku techniku, lieky, aj pomôcky, ktoré – v prípade potreby – zabezpečia najmenším pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Základom je však dokonalá prevencia, ktorú práve tento projekt zabezpečuje,“ oceňuje cieľ meraní ministerka .

Mediálnou tvárou projektu Zdravé oči už v škôlke je televízna moderátorka Aneta Parišková.

„Vždy rada podporím dobrú myšlienku. A táto je nielen dobrá, ale je pre mňa priam šitá na mieru. Mám troch synov v predškolskom veku, a ďalších 20 detí v škôlke, ktorú riadim. Všetkým deťom sme už očká zmerali, a v niektorých prípadoch odporučili vyšetrenie u očného lekára. Veď čím skôr sa odhalí zdravotný problém, tým je väčšia šanca na jeho vyriešenie,“ hovorí Aneta, ktorá projekt prijala s nadšením.

Viac informácií o projekte Zdravé oči už v škôlke, vrátane harmonogramu meraní v jednotlivých regiónoch, nájdete na stránke www.unss.sk.

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má takmer 4 600 členov a 68 základných organizácií. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska, a to bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Pridaj komentár