Zajtra je Svetový deň osteoporózy

Pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy (20. október) sa budú na Slovensku konať Dni otvorených dverí v osteocentrách a osteologických ambulanciách. Svetový deň osteoporózy sa tento rok zameriava na ženy, pričom nezabúda ani na tie skôr narodené. Záujemkyne budú môcť v osteocentrách a osteologických ambulanciách absolvovať vyšetrenie hustoty kostnej hmoty a test rizika osteoporózy. Pre verejnosť budú k dispozícii edukačné materiály o prevencii a liečbe tejto závažnej choroby.

Svetový deň osteoporózy vyhlasuje a organizuje Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF – International Osteoporosis Foundation). Prvýkrát ho vyhlásila v roku 1996 vo Veľkej Británii, ide teda už o 18. ročník. Hlavná téma pre tento rok znie „Ženy po menopauze a zdravie ich kostí“.

Cieľom je poukázať na dôvody, prečo majú ženy vyššie riziko osteporózy a zlomenín, ako muži. Okrem žien po menopauze chce kampaň osloviť aj mladšie ženy, ktoré síce ešte osteoporóza neohrozuje, no budúce zdravie svojich kostí môžu už teraz sami ovplyvniť.

 

Najčastejšie príznaky sú zlomeniny

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, a narúša sa stavba kostí, čím vzniká vysoké riziko zlomenín. Pri nedostatočnej liečbe môže byť toto ochorenie až smrteľné – na následky zlomeniny krčka stehennej kosti totiž zomrie viac žien, ako na rakovinu vaječníkov, maternice a krčka maternice dohromady.

Osteoporóza postihuje najmä ženy po menopauze, a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Na Slovensku žije asi 240-tisíc ľudí s osteoporózou, no len približne 30 % z nich je diagnostikovaných a iba 18 % sa adekvátne lieči.

Najčastejším príznakom a zároveň najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy sú zlomeniny kostí, ktoré najčastejšie postihujú krčok stehnovej kosti, stavce chrbtice a drobné kosti zápästia. Osteoporotické zlomeniny však môžu vznikať už pri malej záťaži a tlaku, napríklad pri sedení, prudšom zakašľaní, pri podrepnutí, zdvíhaní predmetov, či dokonca objímaní.

Liečba je dlhodobý proces

Na liečbu osteoporózy už v súčasnosti existuje množstvo účinných liekov, a všetky sú dostupné aj na Slovensku. Liečba sa sústreďuje najmä na predchádzanie zlomeninám, ako aj na zachovanie množstva a kvality kostnej hmoty. Rovnako ako vývoj osteoporózy, aj jej liečba je dlhodobý proces – trvá minimálne tri roky.

Dnes sa lieči osteoporóza vo všeobecnosti päť rokov, po ktorých nasleduje prehodnotenie rizikového profilu pacienta. Súčasťou účinnej liečby osteoporózy by vždy mala byť aj správna životospráva – predovšetkým pravidelné cvičenie, vhodné stravovanie, pravidelný pobyt na slnku, ale tiež užívanie doplnkov s obsahom vápnika a vitamínu D.

 

Zdroj: SITA, redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár