WHO: Cieľom kampane Európsky imunizačný týždeň je podpora zaočkovanosti

Bratislava 24. apríla (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už po siedmy raz organizuje Európsky imunizačný týždeň (EIW). Koná sa od 21. do 27. apríla. Cieľom tejto kampane je podpora zaočkovanosti, eliminácia takzvaných vakcinačných dier a zlepšenie informovanosti o očkovaní. WHO zdôrazňuje tento rok tri hlavné myšlienky kampane. „Sú to podpora Európskeho imunizačného týždňa predovšetkým zdravotníckymi pracovníkmi, zabránenie šíreniu osýpok v Európe a 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne WHO,“ uviedol zastupujúci hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Očkovanie patrí k významným a efektívnym spôsobom prevencie infekčných chorôb. „Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním v 50. rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním WHO prijatý Národný imunizačný program. Jeho cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých,“ dodal Rovný. Celková zaočkovanosť detskej populácie sa v rámci pravidelného povinného očkovania dlhodobo udržiava na úrovni 98 – 99 percent, na krajskej a okresnej úrovni presahuje 95 percent.

Pridaj komentár