Výskum: Predstavili výsledky monitoringu výskytu škodlivín v tele

Bratislava 27. novembra (TASR) – Chemické zlúčeniny – ftaláty namerali vo zvýšenej miere u matiek žijúcich na vidieku a u detí v mestskom prostredí v SR. Vyplýva to z ľudského biomonitoringu v rámci projektu Democophes, ktorý sledoval okrem ftalátov aj výskyt ďalších škodlivých látok, ako sú ortuť, kadmium či nikotín, v organizme detí a matiek.
Ako dnes informovala novinárov zástupkyňa hlavného hygienika SR MUDr. Iveta Trusková, spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu sa uskutočnilo v roku 2011 v členských krajinách Európskej únie na dvojiciach matka – dieťa v prostredí veľkých miest a vidieka. V Slovenskej republike je koordinátorom štúdie Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) s podporou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku: Bratislava, Slovenská Ľupča a Brusno. Cieľom tejto štúdie bolo zaviesť štandardizovaný spôsob realizovania štúdií ľudského biomonitoringu naprieč Európou a vytvoriť jednotný spôsob, ktorým by sa ľudský biomonitoring vykonával v celoeurópskom rozsahu.
Až 86 percent ochorení v Európe je spôsobených vplyvom faktorov životného prostredia. Monitorovanie týchto rizikových faktorov v populácii je podmienkou pre účinnú prevenciu týchto ochorení – konštatovala vedúca Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Katarína Halzlová, ktorá prezentovala výsledky realizovaného projektu a poznatky získané na Slovensku. Do projektu sa zapojilo 17 krajín EÚ, medzi nimi Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Španielsko, Česko, Maďarsko a Slovensko. Celkove bolo v Európe vyšetrených 1844 matiek a 1844 detí, a na Slovensku 60 detí a 60 matiek. Vyšetrovali im moč, kde zisťovali výskyt kadmia či ftalátov a vzorky vlasov (výskyt ortuti). Zisťovanie kotinínu ukazuje záťaž cigaretového dymu na organizmus. Súčasťou monitoringu boli podrobné rozhovory s matkami napríklad o stravovaní, vyplnenie dotazníkov, vypracovali sa podrobné protokoly o vyšetreniach.
Ako odznelo na tlačovej besede, biomonitoring na Slovensku ukázal, že výskyt škodlivín v organizmoch detí i matiek je hlboko pod európskym priemerom a stanovenými limitmi. Odborníci však napriek tomu upozornili, že ftaláty sa vyskytujú napríklad v kozmetických výrobkoch, v plastoch, čistiacich prostriedkoch, rozpúšťadlách a môžu byť i v detských hračkách a rôznych obaloch. Odporúčajú preto maximálnu opatrnosť pri kupovaní a používaní týchto výrobkov, najmä agresívnych čistiacich prostriedkov. Tieto chemické zlúčeniny ohrozujú ľudský organizmus, majú vplyv na hormonálny systém, funkciu pečene či obličiek. Kotinín má karcinogénne účinky, poškodzuje pľúca, priedušky i srdce. Ohrození sú dospelí a najmä deti vystavené cigaretovému dymu.
Zaujímavé poznatky sa získali pokiaľ ide o výskyt ortuti v organizme. Ukázala sa výrazná súvislosť medzi konzumáciou rýb a morských plodov. V krajinách, kde obyvatelia konzumujú tieto produkty 4-krát do týždňa a viac (napríklad v Španielsku či Portugalsku) sa v organizme obyvateľov zistila oveľa vyššia koncentrácia ortuti ako u tých, čo konzumujú ryby raz do týždňa. Na Slovensku sa vyššia koncentrácia ortuti zistila u ľudí žijúcich v mestách, kde sa viac konzumujú ryby. Napriek tomu však lekári neodporúčajú prestať konzumovať ryby, pretože zároveň obsahujú pre človeka veľmi dôležité živiny a látky.

Pridaj komentár