VYJADRENIE: Opätovne zavádzajúce informácie zo strany ministerstva zdravotníctva

Bratislava 26. júla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) nepovažuje protest Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) za opodstatnený. Ministerstvo zdravotníctva 14. júla 2011 opäť prinieslo nepravdivé informácie.
Tvrdenia hovorkyne rezortu zdravotníctva Kataríny Zollerovej sú absolútne absurdné. V prípade relevantných a správnych informácií by nemohla tvrdiť, že poslanec NR SR a zároveň predseda Žilinského samosprávneho kraja nevyužil možnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania, pretože hlasoval proti schváleniu Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Tým jasne vyjadril svoj nesúhlas s ním. Okrem toho poslanec Juraj Blanár sa iniciatívne spolu so svojimi kolegami Jánom Podmanickým a Igorom Chomom na májovej schôdzi v NR SR pokúsil oddialiť transformáciu nemocníc prostredníctvom novelizácie Zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kedy mal byť v platnosti nový systém financovania na diagnózu, ktorý vláda schválila. Jeho snaha bola bezvýsledná. Boli to práve koaliční poslanci, ktorí jeho novelu neprijali a neschválili.
Predseda ŽSK Juraj Blanár svoje legitímne právo v pripomienkovom konaní nemal dôvod využiť, pretože svoje nesúhlasné stanovisko vyjadril hlasovaním proti návrhu, no aj napriek jeho snahám ostalo jeho úsilie nenaplnené.

Pridaj komentár