Vyhlásenie Ivety Lazorovej k verejnej diskusii o počte sestier na Slovensku

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je pohoršená prístupom ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, ktorá pokračuje v zavádzaní verejnosti ohľadom skutočného stavu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.

Je nespochybniteľné, že Slovensko sa dlhodobo nachádza na konci rebríčka OECD, čo sa týka počtu sestier na počet obyvateľov. Samotné štatistiky NCZI jasne potvrdzujú, že za posledných 5 rokov (2012 – 2016) počet sestier klesol o 0,9 %.

Tento negatívny trend potvrdzujú aj štatistiky OECD, ktoré uvádzajú, že za posledných 15 rokov (2000 – 2015) klesol počet sestier z 7,4 na 5,7 sestry na 1 000 obyvateľov, pričom priemer OECD je 9,0 na 1 000 obyvateľov.

Štatistický úrad SR uvádza, že v roku 2016 Slovensko malo 5 415 949 obyvateľov. V tomto istom období NCZI uvádza, že v systéme zdravotnej starostlivosti pracovalo 31 183 sestier. Na základe týchto údajov musíme konštatovať, že na Slovensku aj v súčasnosti chýba v porovnaní s priemerom OECD viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek.

V lete 2016 chýbalo 7 300 sestier, teraz už len 2 300?

SK SaPA vyzýva ministerku zdravotníctva, aby vysvetlila, ako dospela k takým číslam, že na Slovensku chýba len 2 300 sestier, keďže ešte v materiáli MZ SR z 18. augusta 2016 bolo uvedené, že na Slovensku chýba približne 7 300 sestier.

Znie až neuveriteľne, že MZ SR zrazu za 1,5 roka našlo 5 000 sestier, keď za toto obdobie nepredložilo žiadne výrazné opatrenie, ktoré by významne vplývalo na prílev počtu sestier do systému.

Z našich interných štatistík, ktoré robíme zo zákona, vyplýva, že v minulom roku nastúpilo do praxe na Slovensku 490 sestier a pôrodných asistentiek, pričom odišlo zo systému 943 sestier a pôrodných asistentiek, z čoho je jasný pokles počtu sestier.

Autorka je prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Pridaj komentár