Všeobecná zdravotná poisťovňa v boji proti cievnej mozgovej príhode

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

V súčasnej uponáhľanej dobe žijeme veľmi rýchlo.

Každodenný život nám neprináša iba radosť, ale aj zhon, napätiestres.

Práve stres môže vyústiť do cievnej mozgovej príhody (CMP) – náhlej príhody, ktorej výsledkom je prerušenie prítoku krvi do mozgu (napr. porážka, infarkt, apoplexia, iktus).

Viete, že:

 1. CPM je druhá najčastejšia príčina smrti?
 2. Viac ako každé druhé úmrtie na Slovensku spôsobujú ochorenia srdca a ciev?
 3. Na CMP zomiera dvakrát viac ľudí, ako na všetky ťažké srdcové infarkty a náhle srdcové zlyhania?
 4. 50 % pacientov, ktorých postihne CMP, do mesiaca zomiera, a 50 % sa stane invalidnými?
 5. Na Slovensku zomiera na mozgovú cievnu príhodu takmer každá ôsma žena a každý desiaty muž?

Včasné odhalenie rizika cievnej mozgovej príhody vám môže zachrániť život!

Pri dôkladnom diagnostickom vyšetrení a eliminácii rizikových faktorov je možné predchádzať až 50 % zo všetkých akútnych CMP. O prevencii srdcovocievnych ochorení hovoria mnohí, ale iba vy, váš ošetrujúci lekár a, samozrejme, vaša zdravotná poisťovňa, s tým môžete niečo urobiť.

Práve v podpore prevencie vidí Všeobecná zdravotná poisťovňa kľúč k tomu, ako znížiť chorobnosť a úmrtnosť na toto ochorenie, čo vám môže zmeniť celý život.

Čo môžete pre seba urobiť vy?

 • pravidelne chodievajte na preventívne prehliadky,
 • snažte sa dodržiavať zásady zdravej životosprávy (jedzte zdravo, dostatočne sa hýbte),
 • nefajčite,
 • vyhýbajte sa nadmernej konzumácii alkoholu, stresu.

Čo môže urobiť váš lekár?

V rámci preventívnej prehliadky sa môže zamerať na rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku srdcovo cievnych ochorení, vrátane mozgovej príhody.

Lekár má nezastupiteľné miesto aj v edukácii pacienta a jeho rodiny o primárnej a sekundárnej prevencii ochorenia srdca a ciev.

vseobecna-zdravotna-poistovna-prevencia-cmp
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo pre vás robí Všeobecná zdravotná poisťovňa?

V minulom roku rozšírila preventívnu prehliadku u všeobecného lekára o:

 1. Vyšetrenie, ktoré je zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody –  ateroskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva a pod.
 2. Vyhodnotenie špeciálneho dotazníka rizikových faktorov. V prípade nepriaznivého výsledku, lekár posiela pacienta na ďalšie odborné vyšetrenie, čím zabezpečuje včasnú diagnostiku potenciálneho ochorenia.
 3. Prehliadku, ktorá je zameraná na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Ide o stanovenie ABI indexu, ktorý je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín. Možnosť tejto prehliadky ponúka VšZP od 1. 4. 2016.

Cievna mozgová príhoda (CMP)

(Apoplexia, iktus), alebo ľudovo porážka, je náhla príhoda, ktorej výsledkom je prerušenie prítoku krvi do mozgu. CMP teda vzniká bezprostredným uzatvorením mozgovej cievy, a to úlomkom, ktorý putuje zo srdca, alebo do veľkých ciev (embolizácia), prípadne prasknutím mozgovej cievky (hemorágia). To následne vedie k nedokrveniu alebo zakrvácaniu mozgového tkaniva.

CMP je vo vyspelých krajinách sveta na treťom mieste spomedzi príčin úmrtí, a dokonca vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov, ktorá je spojená s ich práceneschopnosťou.

Pri dôkladnej diagnostike vyšetrení a eliminácii všetkých rizikových faktorov možno predchádzať až 50 % zo všetkch akútnych CMP. To je jeden z dôvodov, prečo je dnes CMP označovaná ako najvýznamnejšia príčina úmrtnosti a chorobnosti populácie vo vyspelých krajinách spomedzi tých, ktorým môžeme bezprostredne predchádzať.

Riziko vzniku NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplexia) stúpa s vekom. Z hľadiska pohlavia, sú mladší muži postihnutí častejšie, avšak vo vyšších vekových kategóriách tento rozdiel mizne, dokonca staršie ženy sú postihnuté častejšie, ako rovnako starí muži.

Úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia (porovnanie)

úmrtia celkomúmrtia na ochorenia srdca a ciev
Európa8 607 4464 031 875
4 835 8321 910 854
Slovensko52 91328 249

Zdroj: European Heart Network and European Society of Cardiology, September 2012.

Úmrtnosť na mozgovú príhodu – podľa pohlavia

mužiženy
Európa40,69 %59,31 %
41,34 %58,66 %
Slovensko44,48 %55,52 %

Zdroj: European Heart Network and European Society of Cardiology, September 2012.

Rizikové faktory CMP

 • ateroskleróza (všeobecné rizikové faktory sú: cukrovka, vysoký tlak, fajčenie a zvýšený cholesterol),
 • nedostatočne liečená alebo neliečená arteriálna hypertenzia,
 • poruchy rytmu srdca (srdcová nepravidelnosť, fibrilácia predsiení),
 • zlá životospráva,
 • fajčenie,
 • nadmerná konzumácia alkoholu,
 • nedostatok pohybu,
 • nadmerný stres.

Vedeli ste, že anglický výraz STROKE má v slovenčine viacero prekladov (synoným)?

 • porážka,
 • mŕtvica,
 • mozgový infarkt,
 • cievna mozgová príhoda,
 • mozgový iktus.

Prevencia je lacnejšia

 • Náklady na vyšetrenie EKG sú 4,20 € (v rámci PP).
 • Náklady na kompletnú preventívnu prehliadku u praktického lekára sú 36 €.
 • Priemerné ročné náklady na liečbu 1 pacienta po mozgovej príhode predstavujú 330 €.
 • Priemerné ročné náklady na počiatočnú liečbu 1 novodiagnostikovaného pacienta po mozgovej príhode predstavujú 1 000 €.
 • Náklady VšZP na liečbu pacientov s mozgovou príhodou boli v roku 2014 približne 21 mil. €.

https://youtu.be/t7RHo4I6eAQ

https://www.youtube.com/watch?v=rnaQcLEpw50

Zdroj video: Youtube.com

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár