Volania o pomoc

Liga proti rakovine Slovensko je dlhodobo najznámejšou bojovníčkou proti nevedomosti a strachu nielen onkologických pacientov, ale aj širokej verejnosti. Najväčšia pacientska organizácia na Slovensku pravidelne informuje, radí a pomáha chorým na rakovinu, ale tiež aktívne vplýva na povedomie obyvateľstva v oblasti zdravia a prevencie. Zaujímavou formou komunikácie je aj Linka Pomoci Ligy proti rakovine, ktorá v súčasnosti vykonáva poradenstvo už v troch mestách na Slovensku. Práve o tomto projekte sme hovorili s MUDr. Jánom SIRACKÝM, DrSc., F.R.S.C., významným vedcom a dlhoročným spolupracovníkom Ligy.

Pán doktor, kedy vznikla Linka pomoci Ligy proti rakovine a čo bolo podnetom na jej zriadenie?

„Linka pomoci vznikla v roku 1996 v prenajatých priestoroch na Šafárikovom Námestí v Bratislave. Podnetom na jej vznik bola potreba širokého spektra informácií pre verejnosť a pacientov, ktoré sa týkajú prevencie, diagnostiky, liečby, rizikových faktorov a alarmujúcich príznakov. Dnes funguje Linka pomoci v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave na Brestovej ul. č. 6. a ďalšie dve sú v Centre pomoci v Martine a Košiciach. Dôvodom rozširovania poradenskej služby je snaha Ligy proti rakovine čo najviac zjednodušiť prístup pacientov všetkých regiónov k poradenstvu.“

Kto sa môže na Linku pomoci obrátiť, ako vás možno kontaktovať?

„Na Linku pomoci sa môže obrátiť každý: je určená onkologickým pacientom, ale aj príbuzným, ktorí spolu s pacientom hľadajú riešenia a odpovede na otázky, ktoré sa týkajú ochorenia, liečby, potrebnej prevencie, alebo majú obavy, aby u nich nedošlo k recidíve. Linka pomoci je určená aj verejnosti, ktorá sa chce poradiť o zdravom životnom štýle, o tom, ako predchádzať ochoreniu. Kontaktovať ju možno telefonicky, listom, mailom alebo osobne.“

Ako v praxi vyzerá vaše poradenstvo? Niektorí pacienti si totiž myslia, že ide o návštevu lekára podobnú vyšetreniu v ambulancii…

„Každý deň od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 16:00 hodiny, sú na Linke pomoci lekári – onkológovia alebo psychológ. Nejde o zastupovanie lekára, ide o poradenskú službu. Sú dva faktory pre každého z nás, čo žijeme s onkologickými pacientmi. Po prvé, pacient potrebuje mať niekoho, na koho sa môže so svojimi problémami opakovane obracať. O to sa snažíme na Linke. Je potrebné urobiť si čas, vedieť počúvať, profesionálne radiť a hlavne povzbudzovať. Nesmieme ho nechať osamoteného. Po druhé, zdôrazňujeme šancu na vyliečenie, podporujeme nádej, aj keď máme dojem, že tá šanca je veľmi malá. Nádej však musí zostať!“

Akú odbornú kvalifi káciu majú vaši lekári? Sú to špecialisti s presným zameraním?

„Na Linke pomoci pôsobia špecialisti v onkológii, ale aj psychológovia a sociálna sestra.“

Koľko lekárov sa celkovo strieda v službe na Linke pomoci?

„Na Linke pomoci v Bratislave sa strieda v službe 6 lekárov – gynekológ, mamológ, dvaja rádioterapeuti, urológ, internista – chemoterapeut. Na Linke pomoci v Martine pôsobia traja lekári, aj so špecializáciou na hrudnú chirurgiu a pľúcnu onkológiu.“

Na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú? Existuje niečo, čo majú všetci záujemcovia o radu spoločné?

„Najviac kontaktov predstavujú pacienti po liečbe. Radikálna liečba je často spojená s drobnými obtiažami, ktoré potrebujú len vysvetlenie, aby pacient s takýmito drobnými problémami nemusel hneď cestovať do ústavu, kde bol liečený. Záujemcovia sa často pýtajú na možnosť konzultácie s iným lekárom, a na ním navrhovanú liečbu, prípadne tzv. adjuvantnú terapiu počas a po liečbe. Na trhu existuje množstvo preparátov a najrôznejších liečebných prístupov. Vždy je potrebné zdôrazňovať, že adjuvantná terapia nie je žiadna alternatívna liečba. Nemôže nahradiť základné liečebné prístupy – chirurgiu, rádioterapiu, chemoterapiu. Ďalšie otázky sa týkajú alarmujúcich príznakov, alebo nasmerovania, kam ísť na histologické vyšetrenie, mamografiu. V súčasnosti pribúdajú problémy s internetovými informáciami, na základe ktorých sa potom niektorí pacienti začnú liečiť sami… Dostávame aj otázky z oblasti prevencie – pýtajú sa nás na fajčenie, zdravé stravovanie, preventívne vyšetrenia, genetické faktory pre vznik rakoviny (familiárny výskyt). Medzi veľmi časté otázky patria psychologické problémy, rodina, spoločnosť, zamestnanie, ale aj široké spektrum sociálnych problémov.“

Spomeniete si na najoriginálnejšiu otázku, ktorú ste dostali?

„V tejto súvislosti si spomínam na jednu, možno symbolickú príhodu. Pred viacerými rokmi sme operovali jednu mladú ženu – Rómku, vážny gynekologický nález. Pred operáciou prišiel za mnou jej manžel, ktorý bol vedúcim funkcionárom rómskej komunity. Prosil ma, aby mohol on a dvaja pacientkini bratia stráviť noc po operácii v hale budovy nemocnice. Je to taký starý rituál – byť s trpiacim pod jednou strechou. Ich žiadosti sme vyhoveli, a títo traja príbuzní strávili v kľude a tichosti noc v nemocničnej hale. Ráno pri vizite som sa spýtal pacientky, ako sa má. Viete, prvý deň po operácii nie je veľmi ružový – všetko bolí, ospalosť a pocity slabosti… A tak pacientka len smutne zamrnčala, že ju všetko bolí. Keď som jej povedal, že v hale boli celú noc jej najbližší, akoby zázrakom sa jej tvár dramaticky rozjasnila. Začala sa usmievať, a spýtala sa: „Vážne tu boli? To je krásne!“ Mať niekoho, nebyť sám, je veľmi povzbudzujúce.“

Máte zrátane, koľko ľudí vás kontaktovalo v minulom roku?

„V uplynulom roku to bolo asi 2320 kontaktov – 900 telefonátov, 1200 mailov (internetová poradňa) a 200 osobných návštev.

Z akých prostriedkov LPR hradí poradenstvo na Linke pomoci?

„Liga proti rakovine hradí všetky svoje programy a projekty z dvoch svojich hlavných zdrojov – zo Dňa narcisov a z asignácie 1,5 % dane z príjmu. Rovnako je z týchto zdrojov hradené aj poradenstvo na Linke pomoci.“

Ďakujem za rozhovor.

MUDr. Ján SIRACKÝ, DrSc., F.R.S.C.

Nar. 1925 v Detroite, USA. 
Lekárska fakulta Univerzity Komenského – r. 1950; titul MUDr. 
Ústav Patologickej Anatómie LF UK – 1950-1954.
Od roku 1954 gynekologické oddelenie Onkologického ústavu v Bratislave. 
1960 – 1961 gynekologické a pôrodnícke oddelenie Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov – Trenčín. 
Od roku 1954 Onkologický ústav Sv. Alžbety a Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava. 
1963 – PhD. 
1974 – DrSc. 1
982 – Národná cena SR za popísanie bunkovej heterogenity ľudských nádorov. 
1988 – Štátna cena ČSSR za klinické aplikácie bunkovej heteropatogenity nádorov. 
1991 – cena britskej kráľovnej Alžbety II. za prínos k poznaniu rezistencie ľudských nádorov na chemoterapiu. 
Opakované dlhodobé študijné pobyty v Anglicku, USA, Nemecku. Prednášky v USA, Anglicku, Švédsku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii, Rusku. 
Vedecké publikácie a monografie – problémy gynekologickej onkológie – klinické, morfologické, cytogenetické.
Od roku 1991 činný v Lige proti rakovine, pôsobí ako jeden z popredných lekárov na Linke pomoci.

Linky Pomoci Ligy proti rakovine

Bratislava
Brestová 6,
811 02 Bratislava-Ružinov, 
telefónne číslo 02/52 96 51 48
(od pondelka do piatku, od 09:00 – 13:00 a od 14:00 – 16:00)

Martin
Kukučínova 2,
Martin 036 01, 
tel. číslo 043/32 40 506 
Pondelok: 15:30 – 18:00 Utorok a streda: 15:00 – 17:00 Štvrtok: 14:00 – 17:00

Košice
Paulínyho 63, 
Košice 040 01
telefónne číslo 055/62 56 234.
Každý pondelok od 15:30 – 17:30

Pridaj komentár