VLÁDA: Protidrogová politika v kompetencii rezortu zdravotníctva

Bratislava 31. októbra (TASR) – Oblasť protidrogovej politiky a monitoring drogovej situácie na Slovensku bude mať po novom na starosti ministerstvo zdravotníctva.
Doteraz táto oblasť spadala pod podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Keďže funkcia podpredsedu vlády SR nebola v tomto volebnom období obsadená a bol zrušený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, za úlohy v tejto oblasti bude zodpovedať ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD). Prenos pôsobností dnes na svojom rokovaní schválila vláda SR.
Návrh predpokladá, že pod ministerstvo zdravotníctva bude spadať aj protidrogová problematika, ktorú na Úrade vlády (ÚV) SR vykonával odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD). Presunúť sa má aj sedem štátnozamestnaneckých miest, zmluvná agenda, finančné, technické a materiálne zabezpečenie.
Ministerstvo zdravotníctva v zásadnej pripomienke k návrhu uviedlo, že sa s Úradom vlády SR pôvodne dohodlo na presune deviatich zamestnaneckých miest. „Na základe dvoch predchádzajúcich pracovných rokovaní medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom vlády SR bolo samotným Úradom vlády SR deklarované, že v rámci delimitácie zamestnancov daného odboru pôjde celkovo o deväť štátnozamestnaneckých miest,“ napísal rezort v pripomienke. V predkladacej správe napokon ÚV hovorí o siedmich štátnozamestnaneckých miestach a informuje, že MZ v rámci rozporového konania upustilo od zásadných pripomienok.

Pridaj komentár