Vitamínmi B proti bolesti

Benfotiamín má priaznivý liečebný účinok hlavne pre diabetika a komplikácie diabetu, ako sú neuropatia, retinopatia, nefropatia. Pri liečbe polyneuropatií sa používa buď samostatne alebo v kombinácii s kyselinou alfa-lipoovou. Jeho kombinácia s vitamínmi B6 a B12 pomáha však aj pri bolestiach chrbtice, pásovom opare či borelióze.

„Vitamíny bežne nekonzumujeme kvôli liečebným účelom, ale ako prirodzenú súčasť stravy. V tele majú určitú významnú úlohu ako tzv. kofaktory a koenzýmy,“ hovorí MUDr. Peter Minárik, ktorý sa s PharmDr. Danielou Minárikovou, PhD., z Farmaceutickej fakulty UK zaoberal významom a terapeutickými možnosťami vitamínu B1 vo forme tiamínu aj benfotiamínu.

Čo znamená kofaktor a koenzým? Zjednodušene povedané, za kofaktory, resp. koenzýmy sa v biochémii považujú látky, ktoré sú súčasťou veľkých molekúl bielkovín, tzv. enzýmov. Enzýmy zasahujú do metabolizmu živín, a to cukrov, bielkovín i tukov, a umožňujú, aby sa v procese látkovej premeny molekuly niektorých chemických látok menili na iné chemické látky. Hovorí sa, že enzýmy majú tzv. katalytický účinok v procese látkovej premeny (metabolizme). Koenzýmy sú menšie organické alebo anorganické molekuly, ktoré sú súčasťou veľkých bielkovinových molekúl – enzýmov.

Príkladom anorganických kofaktorov sú kovové prvky – železo, meď alebo horčík. Typickým príkladom enzymatických koenzýmov sú vitamíny skupiny B. Bez kofaktorov a koenzýmov strácajú enzýmy svoju prirodzenú katalytickú (enzymatickú) aktivitu a nedokážu viac usmerňovať metabolické pochody, t. j. premenu jednotlivých biochemických látok na látky iné. Je preto logické, že všetky kofaktory a koenzýmy hrajú v metabolizme veľmi dôležitú, ba dokonca nenahraditeľnú úlohu. Plne to platí aj vitamínoch skupiny B vrátane, vitamínu B1 (tiamínu).

Tiamín – vitamín B1 – sa prirodzene nachádza v mäse, mlieku a mliečnych výrobkoch, v ovocí a zelenine a tiež v celozrnných obaloch (nelúpaná ryža, obilniny). Rozpúšťa sa vo vode a jeho vstrebávanie v črevách je pomerne nízke, iba 4 – 6 %. Napriek tomu pri dodržiavaní rozumného stravovania ho zdraví ľudia nemajú nedostatok, pretože odporúčaná dávka sa pohybuje okolo 1 miligramu denne.

Benfotiamín je rozpustný v tukoch a používa sa na liečebné účely, pri liečbe polyneuropatií, vaskulárnych (cievnych) diabetických zmien, na rôzne neurologické poškodenia nediabetického a nealkoholického charakteru, napríklad syndróm karpálneho tunela. „Najväčšie zásoby tiamínu sú v pečeni – asi 30 mg. V metabolických reakciách sa denne spracuje asi 1 mg tiamínu,“ vysvetľuje MUDr. Minárik. Tiamín sa teda v tele ukladá minimálne, jeho zásoby nie sú veľké a vylučuje sa prevažne močom. Liečebne sa podáva v dávkach od 50 do 300 mg, často v kombinácii s ďalšími vitamínmi typu B.

Spýtali sme sa MUDr. Petra Minárika z Gastroenterologického oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave:

Čo ak máme v tele nedostatok tiamínu?
Existujú prípady s ťažkým nedostatkom tiamínu, tzv. choroba beri-beri. Z histórie vieme, že sa vyskytovala hlavne u vojakov a námorníkov, ktorí boli dlhodobo odkázaní na jednostrannú stravu. Japonský námorný lekár Kanehiro Takaki na prelome 18. a 19. storočia zistil, že ak sa v strave námorníkov k lúpanej ryži pridalo mäso, mlieko, chlieb a zelenina, ochorenie sa ani počas 9-mesačnej plavby nevyskytovalo. K prejavom beri-beri patrili rôzne neurologické poruchy, psychózy, polyneuritídy, zápaly mozgu, poškodenie srdcového svalu a rôzne iné. V súčasnosti sa s takýmto ťažkým nedostatkom vitamínu B nestretávame. U niektorých ľudí sa môže vyskytnúť ľahší nedostatok vitamínu B1. Prejavmi takéhoto subklinického nedostatku tiamínu sú bolesti hlavy, únava, úbytok svalov, poškodenie kardiovaskulárneho alebo nervového systému.

Môžu si ľudia s radikálnym prístupom stravovania navodiť nedostatok vitamínu B, ak nekonzumujú potraviny, kde sa prirodzene nachádza (mlieko a mliečne výrobky, mäso, dostatok čerstvej zeleniny a ovocia)?
Ak je reštrikcia potravín veľmi silná a ľudia dlhodobo prísne vynechávajú určité skupiny potravín, môžu byť ohrození nutričným defi citom, a to najmä citlivých živín. O to viac by sa mali zaoberať vyváženým stravovaním – nie iba vynechať určité skupiny potravín a jesť, čo im chutí, ale cielene konzumovať celozrnné obilniny, strukoviny, nepristupovať k prísnym reštrikciám vo výžive bez dostatočných nutričných vedomostí. Príkladom citlivých živín sú vápnik, železo a bielkoviny.

Mohol by mať niekto naopak nadbytok tiamínu?
Predávkovanie tiamínom z bežných potravín nie je možné. Samozrejme, ak niekto užíva vitamín B1 v silnej, liečebnej dávke a nedodržiava odporúčané dávkovanie, mohol by mať teoreticky nadbytok tiamínu, ktorý sa nestíha vylúčiť močom. V reálnom živote to však nie je možné.

Kto môže mať vyššie riziko nedostatku tiamínu?
Predovšetkým ľudia trpiaci diabetom, u ktorých sa začínajú prejavovať poškodenia periférnych nervov. V štúdii prof. Paula Thornalleya z Warwickskej univerzity sa ukázalo, že diabetickí pacienti majú znížené plazmatické hodnoty tiamínu približne o 75 %, pretože ho nadmerne vylučujú obličkami. V mnohých prípadoch sa to však ťažko zisťuje až do chvíle, keď sa začnú prejavovať nejaké neurologické poškodenia. V roku 2003 sa uskutočnila štúdia, ktorá skúmala účinky benfotiamínu na diabetickú retinopatiu – čiže poškodenie sietnice. Diabetickým pacientom je preto vhodné podávať tiamín nielen na liečbu, ale aj prevenciu neurologických komplikácií. Významný nedostatok tiamínu sa môže vyskytovať aj u alkoholikov, ktorí si alkoholom nahrádzajú stravu a majú poškodenú prirodzenú „zásobáreň“ tiamínu – pečeň. Približne u 20 % alkoholikov sa vyskytuje degenerácia axónov (výbežkov nervových buniek, pozn. red.) a demyelinizácia periférnych nervov. A samozrejme, sledovanie hladiny vitamínu B1 je namieste aj u ľudí, ktorí prekonali ťažkú infekciu (pásový opar, borelióza), po operáciách, u ľudí, ktorí trpia bolesťami v dôsledku poškodenia periférnych nervov, napríklad pri radikulopatii (poškodenie miechových koreňov) alebo diskopatii (ochorenie medzistavcových platničiek), prípadne pacienti, ktorí trpia rôznymi formami malabsorbčného syndrómu.

Vitamín B1 (tiamín) patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Jeho nedostatok sa prejavuje rôznymi neurologickými a kardiologickými príznakmi, vo vážnych prípadoch ako choroba beri-beri. V rozvojových krajinách sa beri-beri stále vyskytuje, vo vyspelých krajinách majú nedostatok vitamínu B1 predovšetkým chronickí alkoholici, diabetici či pacienti s malabsorbčným syndrómom. Benfotiamín je syntetický tiamín, ktorý vedci prvýkrát vyrobili v 60. rokoch. Jeho výhodou je, že je rozpustný v tukoch, a teda ho telo vstrebáva efektívnejšie než tiamín. Pri dodržiavaní pestrého stravovania nedochádza k nedostatku tiamínu.

Slovníček pojmov

Neuropatia – poškodenie periférneho nervového systému, teda nervov mimo mozgu a miechy. Diabetická neuropatia sa vyskytuje približne u tretiny cukrovkárov. 
Nefropatia – poškodenie obličiek. 
Retinopatia – poškodenie sietnice oka. Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10x vyššie ako u nediabetikov.

Pridaj komentár