Vedecké dni na Sliači s tréningom operácie oka

Sliač 1. júna (TASR) – Problematika diagnostiky a najmodernejších liečebných postupov ochorení sklovca a sietnice je hlavnou náplňou 4. Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), ktoré sa konajú v týchto dňoch v kúpeľoch Sliač. Tieto ochorenia oka sú najčastejšou príčinou slepoty a slabozrakosti v priemyselne vyspelých krajinách sveta.
Podľa informácií z prostredia spoločnosti,  program tohtoročných pracovných dní otvoril kurz záchytu, diagnostiky a liečby retinopatie nedonosených detí. Ďalšou nosnou témou bola problematika včasného záchytu a najnovších možností liečby nádorov oka a aktuálne poznatky z oblasti aplikácií liečiv priamo do oka, ktoré v indikovaných prípadoch môžu nahradiť klasickú operáciu oka. Súčasťou vedeckých dní je aj možnosť tréningu operácie oka na špecializovanom simulátore a tréningu správnej aplikácie liečiv do oka.
„Zmeny na očnom pozadí vo vyššom veku, u diabetikov či u predčasne narodených detí sú najčastejšou príčinou poškodenia zraku a zhoršeného videnia. Preto im venujeme zvýšenú pozornosť. Tohtoročné 4. vedecké a pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti sa sústreďujú práve na nové možnosti prevencie, diagnostiky a liečby týchto ochorení,“ uviedla Marta Ondrejková, ktorá je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR v odbore oftalmológia, prednostkou II. Očnej kliniky SZU FNsP F.D. Roosvelta v Banskej Bystrici a odbornou garantkou vedeckých pracovných dní.
Vedecké dni sú tiež miestom pre výmenu aktuálnych poznatkov z oblasti liečby ochorení očného pozadia a sklovca. Ako uviedla Monika Gajdošová, spoluorganizátorka vedeckých dní a primárka Špecializovanej nemocnice pre odbor oftalmolófia OFTAL vo Zvolene, oblasť diagnostiky a liečby očných ochorení v posledných rokoch prekonala doslova medicínsku revolúciu – v zmysle nových liekov i technológií. „Pri včasnom záchyte prvých štádií ochorenia vieme zabrániť zhoršovaniu a strate zraku. Na našich vedeckých dňoch sa sústreďujeme práve na správnu techniku aplikácie liekov a najmodernejšie operačné postupy, ktoré si môžu lekári vyskúšať priamo na mieste na jedinečnom tréningovom pracovisku,“ povedala.
V súvislosti s témou vedeckého podujatia možno spomenúť, že v jarných mesiacoch sa uskutočnil v menších obciach Slovenska skríningový projekt Klinika očnej prevencie. V mobilnej klinike boli k dispozícii tri špičkové prístrojové pracoviská, vďaka ktorým sa vyšetrovali základné očné komplikácie súvisiace s vekom.
Vyšetrenie bolo prednostne určené starším ľuďom, pretože najviac problémov s degeneratívnymi ochoreniami očí sa objavuje po 55. roku života. Predpoklady sa naplnili, na Slovensku je dosť veľká skupina ľudí, ktorá má so zrakom problém a často sú to práve poruchy ako vekom podmienená degenerácia makuly či diabetická retinopatia, teda ochorenia, ktoré sú predmetom záujmu odbornej verejnosti na 4. vedeckých a pracovných dňoch Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.
Väčšina očných ochorení sa však dnes dá liečiť a najmä pri včasnom záchyte je liečba veľmi úspešná. Výsledkom činnosti Kliniky očnej prevencie bude epidemiologická štúdia, ktorej dáta sa práve spracúvajú a budú publikované v najbližších mesiacoch.
4. vedecké a pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie SOS organizuje okrem samotnej sekcie aj OFTAL, špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Regionálna lekárska komora Banská Bystrica a Slovenská zdravotnícka univerzita.

Pridaj komentár