V roku 2012 na Slovensku 571 dokonaných samovrážd

Bratislava, 22. jún 2013 – Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií až 1 589 Slovákov v minulom roku spáchalo samovraždu, alebo sa o ňu pokúsilo. V porovnaní s rokom 2011 (1 543) toto číslo narástlo o 46 prípadov.

Celkovo bolo v minulom roku zaznamenaných 571 samovrážd a 1 018 samovražedných pokusov. V porovnaní s rokom 2011 počet samovrážd medziročne vzrástol o 34 prípadov. Pokusov o samovraždu bolo o 12 viac ako v roku 2011.

Na jednu ženu až 7 mužov!

Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. V minulom roku bol tento pomer v prípade dokonaných samovrážd 499 mužov a 72 žien. Pri pokusoch o samovraždu je podiel mužov (601) a žien (417) vyrovnanejší. Z celkového počtu samovražedných pokusov bolo 451 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a pod.

Najviac samovrážd bolo v minulom roku evidovaných u 50 až 59-ročných mužov a žien (celkovo 148 osôb, čo je takmer 26 % zo všetkých samovrážd). Samovražedných pokusov bolo najviac zaznamenaných u mužov vo veku 20-29 rokov (200 prípadov) a u žien vo veku 30-39 rokov (102 prípadov).

Najčastejšia samovražda – obesenie

Podľa trvalého bydliska bolo najviac samovrážd hlásených z Banskobystrického kraja (92) a najmenej z Nitrianskeho kraja (54). Počet samovražedných pokusov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (180). Najmenej pokusov o samovraždu bolo evidovaných v Nitrianskom kraji (76).

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov (360) aj žien (35) bolo obesenie. Pri samovražedných pokusoch prevláda u mužov vykonanie činu ostrým predmetom (201), ženy sa najčastejšie pokúsili o samovraždu otrávením a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedenými inde (181).

Najkritickejší začiatok týždňa a nočná hodina

Najviac samovrážd bolo v uplynulom roku hlásených v máji (62), najviac samovražedných pokusov v júni (105). Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni, a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd (181) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov (221) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou. „Čiernymi dňami“, s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov, boli pondelky a utorky.

NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu, a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.

Zdroj: NCZI (www.nzcisk.sk)

Pridaj komentár