V Levoči budú čítať prsty

V sobotu 26. novembra, sa v priestoroch Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, bude konať súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma. Zo 68 súťažiacich postúpilo do celoslovenského finále 21 – 7 je prihlásených do kategórie písanie a 14 do kategórie čítanie. Rozhodujúcim kritériom je rýchlosť – postupujúci z krajských kôl dokázali text v Braillovom písme prečítať už za dve a pol minúty, na Pichtovom stroji ho najlepší napísali za 1,54 minúty.

„Moderné elektronické zariadenia sú na jednej strane veľkým pomocníkom nevidiacich ľudí pri získavaní informácií, ale majú aj nepriaznivé dôsledky. Výskumy v zahraničí jasne preukázali, že obmedzovanie aktívneho čítania Braillovho písma, ktoré je nahradzované počúvaním textu čítaného hlasom, má vplyv na rozvoj verbálnej komunikácie a schopnosti štylizovať náročnejší text. Preto Braillovo písmo ostáva najdôležitejším atribútom slepeckej gramotnosti, a naším cieľom je tento plamienok udržiavať a rozdúchavať,“ hovorí Josef Zbranek, podpredseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a organizátor súťaže. Otvorenie súťaže je naplánované na 13.30. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude spojené s koncertom country skupiny Domovina. Koncert sa začne o 19.00 h.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4 464 členov, ktorí sú združení v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Zdroj: ÚNSS, redakčne spracované (jam)
Ilustračná fotografia

Pridaj komentár