V Košiciach ako prví zaviedli predmet Komplexná medicína

Košice 5. mája (TASR) – Lekárska fakulta (LF) Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zaviedla v letnom semestri tohto akademického roka nový predmet nazvaný Komplexná medicína, ktorý si môžu študenti zvoliť ako jeden z povinne voliteľných. Jeho štúdium umožňuje zoznámiť sa aj s alternatívnymi spôsobmi liečenia a LF UPJŠ je prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá umožnila štúdium takzvanej celostnej medicíny.
„Takzvaná západná medicína existuje ako súčasť moderných, empirických vied asi 300 rokov a je založená na anatomických dôkazoch a klinických výskumoch. Východná medicína pochádza z tradičnej kultúry starej tisícky rokov a zahŕňa približne 300 metód tradičnej medicíny, z ktorých najznámejšia je čínska medicína zameraná na vytváranie a potláčanie energie,“ povedala prednostka Ústavu anatómie profesorka Darina Kluchová, ktorá je garantkou predmetu. Z populárnych alternatívnych metód u nás spomenula akupunktúru, homeopatiu, aromaterapiu, meditácie či naturálnu medicínu spojenú s detoxikáciou organizmu, zdravou výživou, masážami, balneoterapiou, psychoterapiou či fytoterapiou. Pri liečbe západnou medicínou sa podľa nej zvyčajne liečia najmä prejavy choroby, zatiaľ čo tradičná medicína sa zaoberá príčinami chorôb a ich predchádzaním.
„Názov predmetu komplexná či celostná medicína vznikol z poznania, že je na človeka potrebné pozerať sa ako na jeden celok a liečiť ho komplexne. Preto táto medicína nelieči iba orgán, na ktorom sa choroba prejavila, ale skúma aj príčiny,“ konštatovala Kluchová. S touto myšlienkou sa osobne stretla na Kube, kde po ekonomickom kolapse zdravotníctva ustúpili do pozadia moderné spôsoby liečby a príležitosť dostali tie tradičné, predovšetkým čínska medicína. Viacerí kubánski lekári začali pri liečbe pacientov kombinovať klasické metódy a moderné medicínske prístupy. „Uvedomila som si, že by bolo pozitívom, keby mali študenti medicíny možnosť zoznámiť sa s myšlienkami a prístupom tradičnej medicíny k pacientovi, aby sa ich pohľad rozšíril a dbali v budúcnosti viac na prevenciu chorôb,“ dodala lekárka, ktorá iniciovala vznik nového predmetu. Jej myšlienka sa stala realitou po tom, ako získala podporu členov Akademického senátu fakulty.
Na predmet Komplexná medicína sa prihlásilo zhruba 70 študentov, vrátane zahraničných, ktorí sa neraz púšťali do živých diskusií a sami počas semestra prichádzali s nápadmi, o čo by bolo vhodné doplniť náplň predmetu. Prednášky pod vedením piatich pedagógov sa venovali všeobecným informáciám, naturálnej medicíne, akupunktúre, fytoterapii a apiterapii, homeopatii, významu probiotík v organizme a významu výživy v prevencii a liečbe chorôb. V budúcnosti sa bude jeho náplň ďalej rozvíjať.
„Ak sa začnú lekári pozerať na pacienta komplexnejšie, bude to pre pacientov len prospešné a menej budú dôverovať rôznym šarlatánom, na ktorých sa obracajú, keď v ich prípade zlyháva moderná medicína,“ vysvetlila Kluchová. Podľa nej je takýto predmet v našich zemepisných šírkach prvou lastovičkou. V okolitých krajinách zaviedli dosiaľ len na pražskej Karlovej univerzite predmet akupunktúra, čo predstavuje len jeden pohľad, a v Maďarsku sa učí ako predmet čínska medicína.
„Tento predmet veľmi podporujem, pretože je to čosi prelomové nielen na Slovensku, ale v celej východnej Európe. V Českej republike sa živo diskutuje o tom, ako by sa celostná medicína mala aplikovať v zdravotnej starostlivosti,“ uviedol jeden z prednášajúcich – prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ Alojz Bomba.
Možnosť prezentovať medikom základy komplexnej medicíny veľmi oceňuje aj lekár Štefan Košlík, ktorý sa už desaťročia venuje naturálnej medicíne. „Na moje prednášky chodievali často aj lekári a študenti medicíny, takto však majú lepšiu možnosť zoznámiť sa s komplexnou medicínou. Bude to v prospech ich vedomostnej a vzdelanostnej úrovne, pričom majú možnosť utvoriť si vlastný názor na túto oblasť medicíny, ktorá je jednými zatracovaná a inými vynášaná do neba. Pravda je, samozrejme, pritom niekde uprostred,“ zdôraznil.
Informácie poskytla TASR hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pridaj komentár